Netherlands
Woningcorporaties: terug naar de basis | Aon

Woningcorporaties: terug naar de kern


Marktontwikkelingen veranderden de bestuurdersagenda van corporaties ingrijpend. Voorheen werd het takenpakket uitgebreid en was omzetgroei belangrijk. Nu wil de minister dat corporaties zich focussen op hun oorspronkelijke kerntaak: sociale woningvoorziening voor de lagere inkomens.

Dat betekent: terug naar de basis. Betaalbare huisvesting voor minder draagkrachtigen en de huurder centraal stellen. Maar ook kosten besparen. De organisatie afslanken, hogere efficiency creëren, niet-kernactiviteiten uitbesteden en zorgen voor lagere ‘cost of risk’. Tegelijkertijd moeten corporaties het vertrouwen van de samenleving herstellen door transparant en integer te zijn. Dat is een uitdaging. Aandacht voor risicomanagement is daarom belangrijk.