Netherlands

Duurzame inzetbaarheidsportal

 
TNO en Johan BV biedt in samenwerking met Aon het Duurzame Inzetbaarheidsportaal aan, waarmee knelpunten en risico’s op bedrijfs- en werknemersniveau in kaart worden gebracht. Dit maakt het mogelijk om een stappenplan ten aanzien van duurzame bedrijfsvoering en duurzame inzetbaarheid van medewerkers te maken. Door het brede aanbod van vragenlijsten, managementinformatie en interventies op maat, krijgt het begrip duurzame inzetbaarheid een invulling op maat.
 

DIX en eigen dashboard
Het Duurzame Inzetbaarheidsportaal bevat diverse vragenlijsten die ingezet kunnen worden op het gebied van leiderschap, organisatie en op niveau van de medewerker. De basis wordt gevormd door de duurzame inzetbaarheidsindex (DIX). De DIX onderzoekt de inzetbaarheid van uw medewerkers nu en in de nabije toekomst. U en uw medewerker hebben hiermee een eigen digitale werkomgeving en dashboard.

Medewerkers kunnen via het dashboard zelf hun mentale en fysieke fitheid checken. Ze zien wat de organisatie te bieden heeft en de organisatie heeft meer inzicht wat ze samen met de medewerker wil (en moet) aanpakken.