Netherlands

Duurzame inzetbaarheid

met Europese subsidie

Wie bereid is te investeren in duurzame inzetbaarheid kan tot 10.000 euro subsidie ontvangen. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelt hiervoor geld beschikbaar. Ook uw bedrijf of organisatie kan hiervoor in aanmerking komen.

14 november 2016
Start u binnenkort een project dat erop gericht is de duurzame inzetbaarheid te vergroten? Of zou u graag deskundig advies krijgen? Vanaf 14 november 2016 tot en met 25 november 2016 kunt u de subsidieaanvraag indienen. Het is belangrijk om er snel bij te zijn, want aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Voor de volgende programma’s kunt u een subsidie ontvangen:

 • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer
 • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden
 • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap; of
 • het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement

Een kansrijke subsidieaanvraag – No cure, no pay!
Het aanvraagproces voor de ESF-subsidie vraagt de nodige voorkennis. Ervaren adviseurs van Aon weten aan welke vereisten uw voorstel moet voldoen: in de subsidieronde van 2014 en 2015 zijn voor alle door Aon ingediende aanvragen subsidies toegekend. Het kost uw organisatie weinig tijd, en toch maakt u maximaal kans op toekenning van een subsidie voor een deskundig advies of de implementatie van maatregelen om duurzame inzetbaarheid in uw organisatie te vergroten. Als er geen subsidie wordt toegekend dan zijn er voor uw organisatie geen kosten aan verbonden.

Hieronder vindt u een opsomming van onze dienstverlening die in aanmerking komt voor deze ESF-subsidie.Hoe wij organisaties helpen
 • het uitvoeren en implementeren van Periodiek Medisch onderzoek (PMO)
 • het definiëren van duurzame inzetbaarheidsbeleid (visie & doelstellingen)
 • het inzicht verschaffen in de kosten-baten van duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie
 • het organiseren en begeleiden van workshops
 • het inrichten en opstellen van een interventiewijzer
 • het uitvoeren en implementeren van medewerkersbetrokkenheid onderzoek
 • organisatiescan duurzame inzetbaarheid
 • onderzoek zorgcollectiviteit gericht op bijdrage aan het beleid rondom gezondheidsmanagement
 • arbotender/begeleiding
 • organisatie- en implementatieplan: 'Het nieuwe werken'
 • organisatie effectiviteit

 • Meer over onze dienstverlening »Voordelen van duurzame inzetbaarheid
 • bevorderen betrokkenheid van uw medewerkers
 • verhogen van de productiviteit
 • eenvoudiger communiceren en richting geven aan uw medewerkers
 • verminderen van verzuim
 • verminderen van personeelsverloop
 • effectievere inzet van interventies en/of workshops
 • verlagen of verkorten van arbeidsongeschiktheid
 • verkleinen en elimineren van risico's op het gebied van veiligheid en ongevallen
 • verbeteren van prestaties
 • lagere wervingskosten door makkelijker aantrekken en behouden van toptalent
 • meer veranderbereidheid, flexibiliteit onder uw medewerkers