Netherlands

Duurzame inzetbaarheid

Onze dienstverlening

Wij helpen organisaties met de volgende onderwerpen:

Het uitvoeren en implementeren van Periodiek Medisch onderzoek (PMO)
Via de duurzame inzetbaarheidsindex (DIX) biedt Aon online vragenlijsten, als basis voor een PMO. De vragenlijsten zijn gericht op gezondheid en leefstijl, werkomstandigheden, werkstress, work ability index (WAI) en/of mentale veerkracht.

Aan de hand van de rapportage van uw reeds uitgevoerde PMO onderzoek, kijken wij waar de risico’s liggen in uw organisatie ten aanzien van de gezondheid van uw medewerkers. Eventueel in combinatie met andere kengetallen (verzuimoorzaken analyse, verzuimrapportages, RI&E verslagen, medewerkersbetrokkenheid onderzoek) kan samen met u worden geïdentificeerd waar de aandachtspunten liggen voor uw organisatie. Aan de hand daarvan kan passend beleid en een plan van aanpak worden geformuleerd waarmee u de inzetbaarheid van uw medewerkers zal vergroten. Dit staat los van eventuele adviezen die aan individuele medewerkers worden verstrekt op basis van hun persoonlijke uitslag (dit valt buiten de scope van dit projectvoorstel).

Het definiëren van duurzame inzetbaarheidsbeleid (visie & doelstellingen)
Het opzetten van een samenhangend duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Een visie op duurzame inzetbaarheid is de basis voor een goed fundament. Middels een workshop en een plenaire sessie met de belangrijkste stakeholders uit uw organisatie wordt gezamenlijk een duurzaam inzetbaarheidsbeleid en visie ontwikkeld die aansluit op de behoeften en de visie van de organisatie en daarmee herkenbaar voor werknemers.

Het inzicht verschaffen in de kosten-baten van duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie
Maatwerk is de sleutel tot succes. Het aanbod moet aansluiten op de behoeften van uw medewerkers. Duurzame inzetbaarheid gaat iedereen aan, jong en oud. Voorbeelden van workshops die Aon organiseert: workshops over hoe om te gaan met stress, leefstijl, ontspanning, herstel en rust, het nieuwe werken, duurzame inzetbaarheid, vitaal vakmanschap, etc.

Het inrichten en opstellen van een interventiewijzer
Werkgevers bieden vaak veel meer interventies aan dan leidinggevenden en werknemers weten. Door middel van een inventarisatie van beschikbare interventies en samenwerkingspartners wordt een helder overzicht gecreëerd met de beschikbare mogelijkheden en processen. Dit wordt vervolgens in een handzaam document verwerkt en geïmplementeerd binnen uw organisatie.

Uitvoeren en implementeren medewerkersbetrokkenheid onderzoek
De betrokkenheid van werknemers is van grote invloed op de bedrijfsresultaten van een organisatie. Met de Rapid Engagement van Aon onderzoeken we wat uw werknemers belangrijk vinden en geven we advies over wat u als organisatie kunt doen om de betrokkenheid van uw medewerkers te verbeteren.

Met de deskundigheid van Aon, kunnen wij u een holistische oplossing bieden en u helpen om acties te ondernemen. Met onze ‘Results to Action’ approach helpen wij u de resultaten van uw medewerkersbetrokkenheid onderzoek te vertalen naar concrete actie- en verbeterpunten om de duurzame inzetbaarheid van de werknemers te bevorderen.

Organisatiescan duurzame inzetbaarheid
De organisatiescan duurzame inzetbaarheid van Aon is erop gericht om organisaties te ondersteunen; enerzijds door het onderzoeken van het huidige beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid en de effectiviteit van het duurzaam inzetbaarheidsbeleid van de organisatie, anderzijds om een concreet plan van aanpak op te zetten en te helpen bij de implementatie om de duurzame inzetbaarheid van de werknemers te bevorderen.

Organisatie- en implementatieplan: ‘Het nieuwe werken’;
In samenspraak met de organisatie wordt een plan van aanpak opgesteld. Focus op houding en gedrag van werknemers. Daarnaast wordt door middel van workshops ondersteuning geboden om het nieuwe werken te implementeren. Het nieuwe werken biedt medewerkers de mogelijkheid om hun inzetbaarheid te bevorderen.

Onderzoek zorgcollectiviteit gericht op bijdrage aan het gezondheidsmanagementbeleid
Het collectief ziektekostencontract is niet zomaar een faciliteit die een werkgever aan medewerkers aanbiedt. Aon onderzoekt waar een collectief ziektekostencontract voor uw organisatie aan moet voldoen om bij te dragen aan het gezondheidsmanagement beleid en geeft advies over het juiste zorgpakket voor uw werknemers.

Arbotender/begeleiding
Als een organisatie een duurzame inzetbaarheidsbeleid wil implementeren, moeten er partijen worden gecontracteerd die aansluiten op de duurzame inzetbaarheidsvisie van de organisatie. Bij de Arbotender begeleiding gaat het om het vertalen van deze visie (d.m.v. een brainstormsessie) naar de eisen van uw organisatie en het begeleiden van het inkoopproces.

Organisatie- en implementatieplan: ‘Het nieuwe werken’
In samenspraak met de organisatie wordt een plan van aanpak opgesteld. Focus op houding en gedrag van werknemers. Daarnaast wordt door middel van workshops ondersteuning geboden om het nieuwe werken te implementeren. Het nieuwe werken biedt medewerkers de mogelijkheid om hun inzetbaarheid te bevorderen.

Organisatie Effectiviteit
Met behulp van de ‘Management Drives’ worden de gedragingen van mensen in kaart gebracht. Met deze kennis kunnen organisaties veel beter gebruik maken van hun medewerkers en wordt de effectiviteit daarmee vergroot. Met de resultaten uit een MD-test wordt bekeken hoe medewerkers en afdelingen geholpen kunnen worden ter verbetering van hun taak/functie/rol-uitvoering. Dit wordt onder andere bereikt door gezamenlijk een visie op te stellen, een strategie te kiezen bij de visie en mensen te helpen in hun gedrag.