Netherlands

De Employee Wellness Scan

 

Meer invloed op het rendement van uw personeel

Deel deze pagina

Motivatie, betrokkenheid en inzetbaarheid van personeel: dit zijn onderwerpen die hoog op de agenda staan. Logisch want deze onderwerpen hebben impact op het succes van uw bedrijf. Door vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt neemt de urgentie verder toe om hiermee aan de slag te gaan. De Employee Wellness scan van Aon geeft inzicht in de mate van Employee Wellness van uw personeel.

Employee Wellness van uw personeel, wat zegt dat?
Employee Wellness wordt bepaald door een combinatie van gezondheid, de werksituatie en persoonlijke voorkeuren en uitgangspunten van een werknemer. De status van deze combinatie bij een individuele werknemer bepaalt in hoeverre hij zijn werk kan doen op een productieve en veilige manier. Het Employee-Wellnessniveau is vaak de belangrijkste reden voor medewerkers om al dan niet te verzuimen. Of de beslissing om bij een werkgever te blijven of te vertrekken. Maar ook is de combinatie van Employee-Wellnessfactoren een indicator voor medewerkerbetrokkenheid en motivatie.

Inzicht in Employee Wellness uitgangspunt HR-beleid
De Employee Wellness Scan geeft u inzicht in het niveau van Employee Wellness onder uw personeel. Er wordt naar onderliggende oorzaken gekeken en de behoefte van de werknemers. De uitkomsten van de scan bieden u aanknopingspunten voor uw strategisch (HR)beleid. Dit is het eerste model waarbij actief wordt gestuurd op de bronnen die bepalend zijn voor betrokkenheid van medewerkers.

Uw personeel is bepalend voor het succes van uw organisatie
U heeft als werkgever via het merendeel van de factoren een grote invloed op Employee Wellness. Het is belangrijk te focussen op die factoren die medewerkers belangrijk vinden. De Scan toont aan welke onderdelen van Employee Wellness een risico vormen en welke elementen het meest waardevol worden gevonden. De Scan helpt u bij het verbeteren van Employee Wellness op een gerichte en efficiënte manier.

De Employee Wellness Scan is ontwikkeld door Aon in samenwerking met Business Universiteit Nyenrode.