Netherlands

Aon Hewitt behaalt ISO 9001 certificaat voor haar verzuimbegeleiding


Aon Hewitt heeft sinds eind 2013 een ISO 9001 certificering voor de uitvoering van haar verzuimbegeleiding. Volgens Eric Peters, managing consultant bij Aon Hewitt, is dit een bevestiging van de weg die Aon Hewitt jaren geleden al insloeg. “Met het voordeel dat de kwaliteit van onze dienstverlening en al onze acties nu geborgd zijn.”

Al sinds 2000 benadrukt Aon Hewitt het belang van de gedragsmatige component bij het kijken naar verzuim van werknemers. “Daar valt veel winst te behalen, dat zagen we toen al”, vertelt Peters. “Er werd in die tijd vooral zwart-wit gesteld: ziek is ziek. Dat is de medische benadering. Terwijl wij vooral kijken naar wat iemand nog wél kan.”

Veranderende verzuimbegeleiding
Inmiddels is de markt ook aan het veranderen. Werkgevers krijgen steeds meer kosten op zich afgewenteld. De puur medische kijk op ziekteverzuim wordt langzaam maar zeker losgelaten. Ook de rollen van de Arboarts en de verzuimadviseur verhouden zich anders ten opzichte van elkaar; de positie van de verzuimadviseur is steeds belangrijker aan het worden. Aon Hewitt is niet meer een van de weinige partijen die het belang van de gedragsmatige benadering van ziekteverzuim onderschrijft.

Bevestigen van kwaliteit
Om de kwaliteit van de dienstverlening te bevestigen, heeft Aon Hewitt vanaf eind 2013 een ISO 9001 certificering voor de uitvoering van haar verzuimbegeleiding. Maar wat behelst ISO 9001 precies? “Het is een systeem om de kwaliteit van onze verzuimbegeleiding te waarborgen”, legt Eric Peters uit. “Door verschillende controlemomenten heeft de klant de garantie op goede dienstverlening.”

Controlemiddel
Er zijn een aantal belangrijke controlemomenten in het proces. Zo bekijkt een onafhankelijke medisch specialist met regelmaat steekproefsgewijs dossiers van zieke werknemers. Zijn er kansen op herstel gemist? Wat valt er op aan het dossier? Zijn er incidenten? Na acht maanden volgt een controle door twee senior verzuimadviseurs. “Dit zijn adviseurs met veel ervaring”, verduidelijkt Peters. Ook worden frequent zogenaamde query’s uitgevoerd. “Hierbij kijken we of de elektronische dossiers voldoende actief worden opgevolgd en er wel een vervolgactie in staat voor de verzuimadviseur. Rond het einde van het eerst jaar kijkt onze eigen arbeidsdeskundige ook nog eens mee. Kwaliteit geborgd dus!”

Grip op het proces
Naast de controle op de kwaliteit, geeft ISO 9001 ook scherp inzicht in het proces. “Van de intensieve begeleiding in de eerste twee weken, de eerstejaars evaluatie tot aan het actueel oordeel en de werkhervatting; het is allemaal geborgd”, weet Peters. “Alles uiteraard met het doel de werknemer weer aan het werk te helpen.”

Geen papieren tijger
Eric Peters benadrukt dat ISO 9001 niet moet worden gezien als ‘een papieren tijger’. “Zo wordt wel eens gekeken naar deze certificaten”, zegt Peters. “Maar door er mee aan de slag te gaan, merk je pas echt de meerwaarde. Ik zie het als een wensenlijst die je bijhoudt om goede dienstverlening te leveren.”

Mensenwerk
Het is evenmin zo dat het proces rond de ziekteverzuimbegeleiding door het ISO 9001 certificaat ‘in beton is gegoten’. “De begeleiding rond ziekteverzuim is juist heel erg mensenwerk”, aldus Peters. “Onze verzuimadviseurs hebben naast voldoende vakkennis het volgende gemeen: mensenkennis. Ze kijken goed naar de mens en wat er achter zijn of haar ziekteverzuim schuilgaat. Het is vaak een palet van factoren. Maatwerk is dus geboden.”

Meer weten?
Wilt u meer weten over de verzuimbegeleiding van Aon Hewitt of over de ISO 9001 certificering? Neem dan contact op met Eric Peters, managing consultant bij Aon Hewitt.