Netherlands
Managen van personele risico’s

Managen van personele risico’s

De kennis en kunde van uw medewerkers zijn u veel waard. Het human capital neemt een steeds belangrijkere plaats in op de ‘personele balans’. Het managen van personele risico’s wordt een must. Aon biedt uitkomst als risicoadviseur rondom arbeidsvoorwaarden en personele risico’s zoals:
 • Productiviteit
 • Ziekteverzuim
 • Vergrijzing en ontgroening
 • Zorg
 • Pensioen
 • Verloop en arbeidsongeschiktheid

Maak uw personele risico’s beheersbaar

Met goede en moderne arbeidsvoorwaarden kunt u invloed uitoefenen op uw personele risico’s. Maar ook met gericht verzuimbeleid of door de betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Het managen van personele risico’s is dan ook vanzelfsprekend maatwerk. Aon adviseert als strategisch consultant bij het opstellen van uw HR-beleid om een zichtbare bijdrage te leveren aan de (financiële) doelstellingen van de onderneming.
 

Wat levert personeel risicomanagement op?

 • U kunt zich als werkgever beter onderscheiden op de arbeidsmarkt.
 • Uw organisatie wordt aantrekkelijker, zowel in- als extern.
 • Het beleid levert nu en in de toekomst een positieve bijdrage aan het ondernemingsdoel.
 • Regelingen passen bij het risicoprofiel van de organisatie.
 • Verbetering van arbeidsproductiviteit en bedrijfsresultaat.

Aon, onafhankelijk risicoadviseur

Aon adviseert organisaties over het managen van hun personele risico’s. Dat gebeurt via analyse, advies en oplossingen via financiering, beheersing en zelfs preventie. Vervolgens nemen we de uitvoering ervan ter hand. Wij ontwikkelen een samenhangend en verzekerbaar beleid dat aansluit bij uw strategische doelstellingen. Daarbij houden wij nadrukkelijk rekening met factoren als betaalbaarheid en brancheverschillen, het bestaande HR-beleid en de cultuur van uw organisatie.

Meer weten?

Belangrijke thema's

Verhoging AOW leeftijd

Over Aon Hewitt