Netherlands

Spaarloon - Bedrijfsspaarregeling

Spaarloon is de bekendste vorm van bedrijfssparen. Aon adviseert werkgevers omtrent de mogelijkheden en implementatie van de spaarloonregeling. Deze regeling biedt werknemers de mogelijkheid een bedrag uit het brutoloon te sparen waarover geen belasting of sociale lasten verschuldigd zijn. Aan de spaarloonregeling kunnen werknemers deelnemen door zich hiervoor bij hun werkgever aan te melden.

Een andere vorm van bedrijfssparen is de levensloopregeling. Ook hiervoor heeft Aon de mogelijkheden voor werkgever en werknemer op een rij gezet. De essentiële verschillen tussen spaarloon en levensloop zijn voor u uitgewerkt. Het is in ieder geval niet mogelijk om in één en hetzelfde jaar deel te nemen aan beide regelingen. Wel kunt u per jaar wisselen van regeling als uw werkgever beide opties biedt. U dient uw keuze dan ook jaarlijks door te geven aan uw werkgever.

Veelgestelde vragen Spaarloon - Bedrijfsspaarregeling
Aon richt zich op het adviseren van werkgevers omtrent de diverse bedrijfsspaarregelingen. Natuurlijk is het goed mogelijk dat u als deelnemer aan een regeling vragen heeft. Wij hebben de veelgestelde vragen voor u uitgewerkt. Staat uw vraag er niet bij? Dan adviseren wij u rechtstreeks contact op te nemen met uw werkgever of verzekeraar. Voor uw gemak hebben wij de veelgestelde vragen in een vijftal clusters verdeeld.

 
 1. Algemeen
  • Wat is spaarloon?

   Spaarloon is de bekendste vorm van bedrijfssparen. Een andere bekende variant is premiesparen, maar deze vorm van sparen is vanaf 1 januari 2003 niet meer mogelijk. Bedrijfsspaarregelingen zijn bedoeld voor werknemers. U dient dus in loondienst te zijn bij een werkgever om hieraan deel te kunnen nemen. Uit uw brutoloon spaart u een bedrag waarover u geen belasting of sociale lasten verschuldigd bent. Zo haalt u reeds een behoorlijk eerste 'rendement'. Hoe hoger het belastingtarief waarin u valt, des te groter is uw voordeel.

  • Mag ik wanneer ik in één kalenderjaar meerdere dienstbetrekkingen heb meerdere malen gebruik maken van de spaarloonregeling?

   Vanaf 1 januari 2005 kan een werknemer bij maximaal één werkgever deelnemen aan de spaarloonregeling. Er moet aan twee voorwaarden worden voldaan, namelijk:
   1. de werknemer was op 1 januari van het betreffende jaar bij de werkgever in dienst en
   2. deze werkgever past de loonheffingskorting toe.

   Komt u na 1 januari in dienst bij uw nieuwe werkgever dan kunt u bij uw nieuwe werkgever dus niet deelnemen aan de spaarloonregeling.

  • Spaarloon in combinatie met levensloop?

   U kunt met spaarloon jaarlijks maximaal EUR 613 sparen, belastingvrij. In principe blijft uw spaargeld vier jaar vaststaan. Alleen onder beperkte voorwaarden mag uw spaartegoed tussentijds belastingvrij opnemen. Laat u het spaartegoed vier jaar staan? Dan kunt u het zonder voorwaarden belastingvrij opnemen.
   Als uw werkgever een spaarloonregeling en een levensloopregeling aanbiedt, dan moet u jaarlijks kiezen of u stort in de spaarloon- of in de levensloopregeling. U mag namelijk niet in een kalenderjaar in beide regelingen inleggen.
   Voor meer informatie omtrent levensloop : zie onze relevante links.

 2. Fiscaal
  • Wat zijn de (fiscale) gevolgen van het betalen van een lijfrentepremie indien ik geen jaarruimte heb?

   Vrijwel iedere persoon heeft (enige) jaarruimte. U kunt uw jaarruimte berekenen op de internetsite van de belastingdienst. Klik hier om daar direct naar de site te gaan.

   Indien u geen jaarruimte heeft, is het aangaan van een lijfrenteverzekering in zijn algemeenheid niet aan te raden. U kunt de betaalde premies niet fiscaal aftrekken (de uitkeringen zijn daarentegen echter ook niet belast), maar betaalt veelal wel kosten voor deze verzekering. Daarnaast valt het opgebouwde kapitaal in 'box 3' en is dientengevolge onderhevig aan de heffing van belasting (forfaitaire rendementsheffing)

  • Kan ik mijn werkgever vragen om een pensioenbijspaarmodule?

   Deze materie ligt gecompliceerder dan sommige marktpartijen u, of uw werkgever willen doen geloven.

   Ons advies is om voorzichtig om te gaan met de door deze partijen verstrekte informatie en voorgestelde oplossingen. Inschakeling van de pensioenconsultant van Aon Consulting is ons nadrukkelijke advies.

  • Is het tarief van de eindheffing spaarloon voor de werkgevers gewijzigd?

   Het tarief van de eindheffing spaarloon voor werkgevers wordt verhoogd van 15% naar 25%.

 3. Maatschappijen
  • Waarom willen financiële instellingen mijn privé bankrekeningnummer hebben?

   De (meeste) financiële instellingen kunnen voor het betalen van een lijfrentepremie of kapitaalverzekering maar van één rekeningnummer incasseren, dus niet én van een spaarloonrekening én van een andere rekening. Omdat het spaarloon na de verlaging veelal lager is dan de verschuldigde premie, is een ander rekeningnummer vereist.

   U kunt dan wel (achteraf) altijd uw spaarloonsaldo deblokkeren en alsnog laten overmaken naar uw privé bankrekening. Voor informatie over de betaling van uw lijfrentepremie en de fiscale mogelijkheden kunt u terecht op de site van de belastingdienst. Klik hier om direct naar de site te gaan.

 4. Levensverzekering
  • Hoe wijzig ik de van mijn spaarloon rekening te incasseren premie lijfrente of kapitaalverzekering?

   Hiertoe dient u een schriftelijk verzoek in te dienen bij de betreffende maatschappij.

  • Wat gebeurt er met het eindkapitaal van mijn lijfrenteverzekering of kapitaalverzekering bij een premieverlaging of premievrijmaking?

   Bij een premieverlaging zal het eindkapitaal uiteraard lager worden. Hoeveel dit precies is, is niet goed te zeggen, zeker niet indien u gebruik maakt van beleggingen. Uw verzekeraar zal bij het jaarlijkse beleggingsoverzicht een (indicatieve) opgave verstrekken.

   Bij een premievrijmaking van een kapitaalverzekering zal deze op de einddatum eveneens een lager kapitaal uitkeren. Bij een premievrijmaking zal de verzekeraar u een premievrije polis toezenden waarin/waarbij tevens (indicatieve) opgave wordt gedaan van het eindkapitaal.

   > Ook bij premievrijmaking van een lijfrenteverzekering zult u op de einddatum een aanmerkelijk lagere lijfrente kunnen aankopen. Ook hierbij krijgt u een premievrije polis toegezonden met (een indicatie van) de eindwaarde.

   Afkopen van een lijfrenteverzekering is (fiscaal) niet toegestaan.

 5. Deblokkeren / Vrijval Saldo
  • Wanneer mag ik bedragen opnemen van mijn spaarloon rekening?

   U mag 4 jaar lang niet beschikken over de gespaarde bedragen. Gedurende deze termijn blijft het gespaarde bedrag op een geblokkeerde bankrekening staan. Uiteraard ontvangt u daarover wel rente. Er zijn enkele zogenaamde erkende bestedingsdoelen waarvoor u het geld wel eerder van uw rekening mag afhalen.

  • Kan ik het spaarsaldo ook eerder opnemen?

   Tussentijds mag u opnemen ('deblokkeren') voor zogenaamde erkende bestedingsdoelen. Wettelijk zijn de volgende bestedingsdoelen voor een spaarloonrekening erkend:
   • Aankoop van een eigen woning
   • Betaling premie voor bepaalde levensverzekeringen ('lijfrente')
   • Studie
   • Onbetaald verlof
   • Start eigen bedrijf
   • Vrijwillig betaalde pensioenpremies
   • Omzetten in -geblokkeerde- effecten
   • Eigen bijdrage kinderopvang (dit met een maximum van de hoogte van de eigen bijdrage van de Wet Kinderopvang)

   Let op: dit zijn de wettelijke mogelijkheden. U kunt alleen van die mogelijkheden gebruik maken welke door uw werkgever in uw bedrijfsspaarregeling zijn opgenomen.
  • Hoe kan ik mijn spaarsaldo deblokkeren?

   Bij de financiële instelling bij wie u spaart dient u hiertoe een zogenaamd deblokkeringsformulier in te vullen. U zult daarbij (vrijwel) altijd moeten aantonen waarvoor u deblokkeert, bijvoorbeeld door bijsluiting van een kopie van uw lijfrentepolis en betaalbewijs/rekeningafschrift. De mee te zenden bewijsstukken staan evenwel duidelijk vermeld in het deblokkeringsformulier. Hieronder treft u de financiële instellingen aan met het telefoonnummer waar u het formulier kunt aanvragen:
   1. Nationale-Nederlanden (Financiële Diensten) 020-5915928 (bij deze instelling geldt dat indien de polis ook bij Nationale-Nederlanden loopt, de overmaking naar uw privé-rekening vanuit uw spaarloonrekening door Nationale-Nederlanden Financiële Diensten automatisch gebeurt en dat u daarvoor derhalve geen deblokkeringsverzoek hoeft in te dienen)
   2. Spaarbeleg 030-6074461
   3. Reaal (voorheen Hooge Huys) 072-5486500
   4. Delta Lloyd (Bank) 020-5946300
   5. Levob 033-4344666
   6. ASR (Stad Rotterdam Bank) 010-4017200
   7. Fortis 030-2577267
   8. Axa 030-2197000
  • Vrijval spaarloon per 1 september 2005

   Spaarloon valt vrij. De Minister van Financiën gaat akkoord met het laten vrijvallen van bedragen die in de kalenderjaren 2001 tot en met 2004 zijn gespaard ingevolge een spaarloonregeling. De bedragen kunnen op of na 1 september 2005 zonder fiscale consequenties worden opgenomen. Met het vrijgeven van het spaarloon hoopt het kabinet de burgers te bewegen meer te consumeren zodat de economie kan aantrekken. De werknemer die optimaal gebruikt heeft gemaakt van de spaarmogelijkheid en nog niet eerder spaarloonbedragen gedeblokkeerd heeft, krijgt hierdoor minimaal € 2.802 tot zijn beschikking.

Meer weten? Expand
* Verplicht veld  Email Error
Formulier sluiten