Netherlands

Vereenvoudiging arbeidsvoorwaarden

Creëer meerwaarde door een betere inzet van uw beloningsbudgetten

Steeds meer organisaties kijken naar mogelijkheid om hun beloningspakketten te vereenvoudigen en grijpen deze gelegenheid aan betere aansluiting bij de behoefte van de medewerkers te realiseren. Ze presenteren hun aanbiedingen eenvoudig en overzichtelijk en dringen de administratieve lasten terug door het gebruik van nieuwe technologieën. Doel hiervan is om het juiste personeel beter te kunnen aantrekken, motiveren en binden tegen zo reëel mogelijke kosten.

Onze benadering

Aon Hewitt ondersteunt al jaren lang multinationale ondernemingen bij het herinrichten van hun arbeidsvoorwaardenpakketten. Uitgangspunt is hierbij dat het totale beloningsbudget zo effectief mogelijk wordt besteed. Dit betekent in de praktijk dat wij er op zijn gericht de ervaren waarde van het arbeidsvoorwaardenpakket te laten stijgen tegen gelijke of zelfs lagere kosten.

Het proces

Aon Hewitt onderhoudt contacten met vooruitstrevende leveranciers die inspelen op de huidige marktvragen. Wij dagen uw bestaande partners graag uit om hun producten en processen zo aan te passen en te vernieuwen dat uw administratieve lasten worden verminderd en dat de arbeidsvoorwaarden weer spannend en prikkelend worden voor de medewerkers.

Terug naar de vorige pagina

Meer over: