Netherlands

Aansprakelijkheid en risicomanagement in de spoorwegsector


In 2013 hebben op het spoor meerdere grote ongevallen voorgedaan die hebben geleid tot lichamelijk letsel en overlijden. Dit had grote financiële gevolgen voor de betrokken organisaties met zelfs faillissementen als resultaat.

In aansluiting op deze incidenten heeft Aon Global Risk Consulting onderzoek gedaan naar de Europese ongevalgegevens per organisatie. Hieruit bleek dat organisaties die risicomanagement actief richten op de onderliggende oorzaken van incidenten (precursors), het organisatievermogen positief kan beïnvloeden. Op deze manier kunnen organisaties verliezen op lange termijn beperken.

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoeksrapport 'Rail Risk – Stay on Track: Liability Risk Management in the global rail industry' zijn:


    • In kaart brengen en monitoren van onderliggende oorzaken (precursors) van ongevallen is één van de belangrijkste risicomanagementmethodieken binnen de sector;
    • 42% van de ongevallen zijn direct te herleiden naar vooraf vastgestelde onderliggende oorzaken;
    • Spoorwegexploitanten hebben veelal geen zicht op de mogelijke effecten (zoals aansprakelijkheid) die ongevallen op een organisatie kunnen hebben.

De toename van vervoer over spoor, zowel reizigers als vracht, geeft een enorme druk op de kwaliteit van materieel, de infrastructuur en het personeel. Het onderzoeksrapport biedt praktische oplossingen om vooruitgang te blijven boeken. Tevens gaat het dieper in op een aantal van de belangrijkste problemen van deze sector. Want een mogelijk catastrofaal verlies wordt vaak wel herkend, maar de impact ervan vaak niet.

Het rapport omvat een beschouwing van de meest recente methoden en technieken die de spoorwegsector momenteel gebruikt om zijn risico's te managen. Het rapport kunt u hier downloaden.

Contact

Deel deze pagina

Volg Aon Nederland