Netherlands

Contractuele aansprakelijkheid: goed geregeld?

 
Iedere onderneming sluit contracten af. Dit kan gaan om leveringscontracten, verkoopcontracten, arbeidscontracten, franchisecontracten etc. Partijen kunnen voor deze contracten (standaard) algemene voorwaarden opstellen om zo de belangrijkste zaken vooraf te regelen en niet voor ieder contract specifieke voorwaarden te hoeven maken. Indien een partij geen algemene voorwaarden hanteert en zonder onderzoek te doen akkoord gaat met voorwaarden van de andere partij kan dit grote gevolgen hebben met betrekking tot de aansprakelijkheid. In veel voorwaarden wordt aansprakelijkheid (geheel of deels) uitgesloten.
 

Afwijkende regelingen en voorwaarden
Het Nederlandse contractenrecht is gebaseerd op het beginsel van contractsvrijheid. Ondanks dat dit beginsel enkele beperkingen kent, staat voorop dat partijen de inhoud van hun afspraken zelf bepalen. Partijen zijn dan ook vrij om over hun aansprakelijkheid afwijkende regelingen en voorwaarden te treffen. Zo worden vaak bedingen in overeenkomsten opgenomen, waarbij een contractspartij zijn of haar aansprakelijkheid beperkt of zelfs geheel uitsluit. Dergelijke bedingen worden ook wel exoneratieclausules genoemd.
 

Ongunstige voorwaarden door noodzaak werk
In de verschillende branches zoals bouw, ICT, overheid en architecten/ingenieurs worden opdrachten onder ongunstige voorwaarden aanvaard om maar aan het werk te kunnen blijven. Zodoende kunnen opdrachtgevers afwijken van de standaard voorwaarden en ongunstigere voorwaarden. Vaak gaan opdrachtnemers ervan uit dat het wel goed komt. Ze denken niet na over de consequenties van de risico's die ze lopen door het aanvaarden van verstrekkende aansprakelijkheid. Dit is een onwenselijke situatie, omdat je als ondernemer al je risico’s graag vooraf inzichtelijk hebt.
 

Voorkom risico’s
Een partij die niets regelt omtrent zijn aansprakelijkheid staat bloot aan veel risico's. Iedere tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan een verplichting tot schadevergoeding met zich meebrengen. Daarom wordt door partijen zoveel mogelijk aansprakelijkheid in algemene voorwaarden en contracten uitgesloten en worden inkoopvoorwaarden primair gesteld boven verkoopvoorwaarden van de opdrachtnemer.
 

Hoe staat uw bedrijf ervoor?
Aan de hand van een korte ‘survey’ kan Aon de situatie in uw sector inschatten en op basis van de rapportage kunt u bepalen of u uw beroepsaansprakelijkheidsrisico’s beter kan beheersen. Aon kan u verder informeren en adviseren op het gebied van contractrisico’s.
 

Doe de survey en vergelijk in 5 minuten uw situatie met die van uw branchegenoten.