Netherlands
Global Risk Consulting | Aon

Aon Global Risk Consulting

Waardecreatie met Risk Management


Goed risk management zorgt voor bescherming tegen onverwachte tegenvallers. Hierdoor zijn de resultaten stabieler en is de waardering door aandeelhouders hoger. In tijden van crisis blijkt de toegevoegde waarde van risk management nog groter.

Onderzoek laat namelijk zien dat hoe beter het risk management van een onderneming is, hoe beter de financiële resultaten zijn. Daarmee is risk management dus geen kostenpost of 'compliance issue' maar een activiteit die concreet waarde toevoegt.
 

Aon Global Risk Consulting kent een drietal specialismen:
Deze onderdelen zijn nauw met elkaar verweven. Met het oog daarop heeft AGRC een nieuwe methodiek ontwikkeld: Integrated Risk Management. Aan de hand van de balans en verlies- en winstrekening identificeert AGRC samen met u de aandachtsgebieden voor Risk Management. Vervolgens worden deze risico's getoetst aan uw financiële draagkracht met behulp van een stresstest.

 

 
Events

Online seminar “Risicomanagement 2.0: uw nieuwe keurmerk in de kwaliteitsketen”
Heeft u het online seminar gemist? Klik hier om deze terug te kijken.
 
Thema's

Aon Global Risk Management Survey
De Aon Global Risk Management Survey is een tweejaarlijkse enquête van Aon uitgevoerd onder risicomanagers en financieel verantwoordelijken. Dit onderzoek is uitgevoerd onder meer dan 1400 organisaties uit 70 landen en behelst kwalitatieve en kwantitatieve risicoaspecten.
Lees meer

Whitepaper: Als de auto autonoom wordt
Technisch is het mogelijk dat zelfrijdende auto’s in 2020 het straatbeeld bepalen. Maar is de maatschappij er ook klaar voor? En de verzekeringsmarkt? Aon onderzocht het.
Download de whitepaper

Belang van cyber crime en terrorismerisico's stijgt
Deze en meer bevindingen zijn beschreven in het rapport van Aon Global Risk Consulting 'Underrated Threats'.
Lees meer

Cyberrisicomanagement
Cyber security draait meer en meer om digitale compliance. Dat gaat verder dan alleen oplossingen voor kwetsbaarheden in uw ICT-systemen. Het gaat om een gestructureerde aanpak met effectieve maatregelen voor risicobeheersing én bescherming tegen de gevolgen van cyberrisico's.
Lees meer