Netherlands

Vitaliteitsprogramma’s afgestemd op individuele behoeften en bedrijfsdoelstellingen

 

Welzijn betekent voor iedere medewerker iets anders en verdient een individuele aanpak. Het is daarom belangrijk dat werkgevers inzicht krijgen in de behoeften van werknemers op het gebied van welzijn. Op die manier voorkomt de werkgever gezondheidsrisico’s en bespaart hij kosten.

Het besef is er, nu de visie en strategie nog

Onze whitepaper Veerkracht voor de toekomst, laat zien dat 95% van de werkgevers een verband ziet tussen de gezondheid en de prestaties van werknemers. Minder dan de helft van de ondervraagde bedrijven heeft echter een gedefinieerde gezondheidsstrategie. Dit bleek ook uit ons onderzoek in Nederland, waarin het merendeel van de werkgevers aangaf dat een duidelijke visie en strategie op het gebied van welzijn ontbrak binnen hun organisatie. Een duidelijke visie en strategie zijn van groot belang bij vitaliteitsprogramma’s. Deze geven duidelijkheid over waarom het vitaliteitsprogramma gevoerd wordt en de richting die de organisatie op gaat met dit programma en wat ze ermee hoopt te bereiken. Het hebben van visie en strategie werkt samenbindend, inspireert medewerkers en levert uiteindelijk een bijdrage aan omzet- en winstcijfers

In een recent onderzoek naar veerkracht en vitaliteit noemden Nederlandse medewerkers en werkgevers de grootste problemen rondom dit thema:

 • Ontbreken duidelijke visie/strategie rondom veerkracht en vitaliteit.
 • Het hebben van te weinig data om inzicht te verkrijgen in de veerkracht van medewerkers.
 • Het ontbreken van een gestructureerd proces rondom vitaliteit.
 • Moeite met het aantrekken en behouden van de juiste medewerkers.

Vitaliteit is van nature een complexe kwestie. Factoren als lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid, sociale omgeving, carrièremogelijkheden en financiële gezondheid zorgen ervoor dat vitaliteit per individu sterk varieert. Daarom moeten organisaties ervoor zorgen dat hun vitaliteitsstrategie holistisch is en dat vitaliteitsprogramma's niet in aparte silo’s worden uitgevoerd. Om de beste resultaten te behalen met vitaliteitsprogramma's, moeten werkgevers ervoor zorgen dat:

 • er een duidelijke visie en strategie op het gebied van vitaliteit is.
 • de strategie is afgestemd op bedrijfsdoelstellingen en
 • het vitaliteitsprogramma belangrijke medewerkersproblemen oplost.
 

Afstemmen op de behoeften van medewerkers

Allereerst is het belangrijk om inzicht te krijgen in de problemen die medewerkers hebben op het gebied van vitaliteit. Het negeren van signalen kan op de lange termijn uitdagingen voor werkgevers veroorzaken - bijvoorbeeld slecht gezondheidsgedrag en chronische medische aandoeningen. Deze manifesteren zich op verschillende manieren, waaronder een verhoogd ziekteverzuim, verminderde productiviteit, slechte financiële gezondheid en een dalende betrokkenheid. Vitaliteit is persoonlijk. Daarom moeten vitaliteitsprogramma’s afgestemd worden op de individuele behoeften van medewerkers binnen organisaties.

 
“Ons advies is om data te gebruiken om de problemen te analyseren die uniek zijn voor een individueel bedrijf. Vervolgens te zorgen voor volledige aandacht voor vier belangrijke fasen van vitaliteit: preventie en educatie, detectie en vroege interventie, toegang tot behandeling en langdurige ondersteuning. Op medewerkersprogramma’s is dus de mantra ‘voorkomen is beter dan genezen’ van toepassing.” (Mark Witte, Head of Health & Risk Consulting Aon)
 

Alleen doelgerichte programma’s zijn succesvol

Veel organisaties verbinden doelen aan hun welzijnsstrategie. Of het nu een kwestie is van een afvinklijstje, een methode is om kosten te vermijden, of het gedaan wordt omdat gezondheid centraal staat in de bedrijfswaarden; goed begrip van het 'waarom' achter de implementatie van een programma is cruciaal voor het behalen van succes en tastbare resultaten. Door de aanpak op het gebied van welzijn af te stemmen op de bedrijfsdoelstellingen op het gebied van verzuim, benefits en aantrekken en behouden van talent, kunnen bedrijven prioriteit geven aan deze aandachtsgebieden.

 

Communicatie is essentieel

Uit onze meest recente ‘Benefits and Trends Survey 2019’ blijkt dat maar 70% van de organisaties minder dan 5000 euro uitgeeft aan het communiceren van de beschikbaar gestelde programma’s en pakketten op het gebied van benefits en gezondheid. Waarschijnlijk mislukken daarom veel vitaliteitsprogramma’s als gevolg van een gebrek aan communicatie terwijl de programma’s zeer waardevol en relevant zijn.

Kortom, het is belangrijk dat organisaties:

 1. Data verzamelen om inzicht te krijgen in de behoeften en problemen van medewerkers op het gebied van vitaliteit.
 2. Op basis van deze data en inzichten holistische vitaliteitsprogramma’s opstellen.
 3. Deze programma’s afstemmen op de bedrijfsdoelstellingen.
 4. Meer aandacht besteden aan communicatie richting medewerkers over deze vitaliteitsprogramma’s en bedrijfsdoelstellingen.