Netherlands

Paraskevidekatriafobie is voor organisaties de minst reële angst van deze vrijdag

 

Vrijdag de dertiende als ongeluksdag. Een mythe of niet, maar toch zijn er tal van mensen die lijden aan paraskevidekatriafobie: angst voor vrijdag de dertiende. Er zijn zelfs organisaties die op deze dag de deuren dichtgooien om de kans op een bedrijfsrisico te verkleinen. Uiteraard hun goed recht, maar er zijn tal van urgentere redenen om extra voorbereid te zijn op risico’s. Des te zorgwekkender is het dat organisaties nog nooit zo belabberd zijn voorbereid op risico’s als vandaag de dag.

Dieptepunt in twaalf jaar risk readiness

We kunnen deze gedachtegang zelfs doortrekken en beweren dat er nog nooit een vrijdag de dertiende is geweest waarop organisaties zo slecht zijn voorbereid op wat hen bedreigt. Denk aan cyberaanvallen, wereldwijde handelsproblemen en de gevolgen van klimaatverandering. Tel daar de meer concurrerende en globaliserende economie bij op en het wordt duidelijk waarom de ‘risk readiness’ van organisaties het laagste is in de twaalf jaar dat risicoadviseur Aon hier onderzoek naar doet (zie ook de Global Risk Management Survey 2019).

Nederlandse organisaties extra kwetsbaar

Nederlandse organisaties zijn veelal sterk internationaal georiënteerd en daardoor extra kwetsbaar voor risico’s. Met name dreigingen op het gebied van bedrijfscontinuïteit, zoals onderbrekingen in de supply chain, worden door Nederlandse risicomanagers als een steeds groter risico gezien. Ook het risico op reputatieschade wordt steeds serieuzer genomen, met name door de invloed van social media. Wat wel opvalt, is dat de gevolgen van klimaatverandering weliswaar steeds vaker als reële dreiging worden genoemd, maar toch niet ‘on top of mind is’ bij organisaties.