Netherlands

Communicatie rond budgetpolis onduidelijk

 

Blog

De communicatie van zorgverzekeraars over goedkope polissen is te onduidelijk. Verzekerden lopen daardoor het risico geconfronteerd te worden met langere reistijden, wachtlijsten en zorgkosten die niet worden vergoed. Hun werkgevers draaien steeds vaker op voor de zorg- en verzuimkosten die daar het gevolg van zijn.

Uit cijfers van Vektis blijkt dat de budgetpolis wint aan populariteit. In 2015 kiest 7% van de verzekerden voor zo’n goedkope polis, tegenover 4% vorig jaar. De lage premie is voor veel consumenten aantrekkelijk. De keerzijde is echter dat zij langer moeten reizen naar de zorgaanbieder waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Voor hun werkgever betekent dat langer verzuim. Ook lopen consumenten het risico onbedoeld gebruik te maken van een zorgaanbieder waarmee de verzekeraar geen afspraken heeft gemaakt. Zij krijgen dan minder vergoed. Steeds vaker kloppen zij bij hun werkgever aan met de vraag te delen in de kosten.

Kwaliteitscriteria zorg ontbreken
Vanwege de toenemende populariteit van de budgetpolis, besloot De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om de kwaliteit van de ingekochte zorg onder de loep te nemen. De NZa onderzocht 17 budgetpolissen en concludeert dat de zorgplicht van verzekeraars niet in het geding is en dat zorg die zij selectief inkopen niet van mindere kwaliteit is. Dit laatste is een bijzondere conclusie, aangezien eenduidige criteria voor wat kwalitatief goede zorg is, in Nederland niet bestaan.

Minister Schippers werkt wel aan een plan om de kwaliteit van zorg per aandoening inzichtelijk te maken, maar gezonde consumenten hebben daar weinig aan. Ook zorgverzekeraars zelf maken hun inkoopcriteria steeds meer openbaar, maar deze informatie is voor consumenten nog vaak vrijwel onleesbaar.

Uniformiteit afdwingen
Verzekeraars hebben plannen om een bijsluiter te ontwikkelen die bijzondere verzekeringsvoorwaarden onder de aandacht brengt. Dit is een goed plan, maar het werkt alleen als er uniformiteit bestaat. Alleen dan zijn polissen onderling echt te vergelijken. Consumenten die kiezen voor een budgetpolis moeten daarom actief gewezen worden de beperkingen van die polis. Dat kan bijvoorbeeld door bij het afsluiten daar expliciet op te wijzen. Ook bij de jaarlijkse vernieuwing van de polis moet kort en krachtig duidelijk gemaakt worden wat de beperkingen zijn. Tot slot zou de naamgeving van de polissen kunnen bijdragen aan meer helderheid. Ik adviseer zorgverzekeraars om hier gezamenlijk serieus mee aan de slag te gaan, ook om te voorkomen dat er regelgeving vanuit de overheid nodig is.

Door Marc van Westerlaak, consultant corporate wellness bij Aon