Netherlands

Ondernemer, zie ook de privéproblemen van personeel

 

Blog

“Ondernemers zijn heel gewone mensen” is het thema van de Dag van de Ondernemer, vandaag, op 18 november 2016. En zo is het. Zowel voor ondernemers zelf als voor hun personeel is het zaak om de werkstress goed in de gaten te houden. Als zulke stress te lang aanhoudt, leidt dat onherroepelijk tot uitval en langdurig verzuim.

Cijfers leren dat de werkstress zelf lang niet altijd aan de basis staat van verzuim. Psychische klachten zijn voor meer dan de helft (51%) van alle arbeidsongeschikten de oorzaak, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Toch is de aanpak van overheid en ondernemers om stress bij medewerkers te voorkomen of verminderen, vooral gericht op zaken die te maken hebben met het werk zelf. Voor problemen in de privésfeer – een van de belangrijkste oorzaken van langdurig verzuim – hebben ondernemers doorgaans te weinig oog.

Ga in gesprek
Oplossingen die zich alleen op de werkomgeving richten, doen niets aan uitval als gevolg van privéproblemen zoals een scheiding, gokverslaving of een langdurig zieke partner. Ondernemers moeten dan ook meer doen om privéproblemen van personeel op tijd te signaleren en bespreekbaar te maken. Als iemand niet de vrijheid voelt om persoonlijke problemen met zijn werkgever te delen, loopt de stress alleen maar op. Met alle gevolgen van dien.

Deze aanpak vraagt meer oog voor de mens achter de werknemer. Juist een ondernemer – een heel gewoon mens – kan dat als geen ander. Als zo’n ondernemer eens een goed gesprek aanknoopt met iemand die al dagen vermoeid op het werk verschijnt, kunnen zomaar compleet andere problemen aan het licht komen. Dat leidt tot betere oplossingen, zoals een budgetcoach bij financiële problemen. Bovendien versterkt u zo als ondernemer de relatie met uw medewerkers. Zij zullen zich meer betrokken voelen bij uw onderneming.

Torenhoge kosten
Bedenk ook dat langdurig verzuim als gevolg van stress een forse financiële kwestie kan worden. Een langdurig verzuimdossier met meerdere klachten duurt gemiddeld 150 tot 200 dagen. De bijkomende kosten voor de werkgever bedragen dan al snel meer dan 30.000 euro.

Het ministerie van SZW constateert terecht dat stress in Nederland beroepsziekte nummer 1 is. Het is ook goed dat u als ondernemer tips en subsidie krijgt om werkstress tegen te gaan. En toch: ook deze oplossingen richten zich teveel op het werk zelf. Meer aandacht voor uw eigen privésituatie én die van uw werknemers is noodzakelijk.

Vijf tips
Ik geef u vijf tips om verzuim door privéproblemen aan te pakken:

  1. Zorg voor een open sfeer in de organisatie, zodat werknemers hun privésituatie en werkstress durven te bespreken met hun leidinggevende.
  2. Stimuleer werknemers om niet buiten werktijd zakelijk te telefoneren en mailen.
  3. Biedt bij persoonlijke problemen niet alleen een luisterend oor, maar ook concrete ondersteuning, zoals maatschappelijke hulp en eventuele hulp bij schulden.
  4. Kom mantelzorgers tegemoet met flexibele werktijden en thuiswerkmogelijkheden.
  5. Geef een werknemer extra persoonlijke aandacht als hij of zij na uitval door werkstress terugkeert op het werk. Vaak blijkt er weinig veranderd, waardoor de werknemer opnieuw uitvalt.