Netherlands

Vijf tips voor schadeverzekering bij bouwprojecten in de retail en wholesale

 

Blog

Schadeverzekering is traditioneel een heikel thema bij de om- en verbouw van winkels. Oorzaak: de hoge tijdsdruk die vaak met zo’n project gemoeid gaat, plus het feit dat elke betrokken partij niet alleen haar eigen werk maar ook dat van anderen kan beschadigen. Brand, storm en vandalisme kunnen eveneens tot schade leiden.

De vraag wie verantwoordelijk is voor schades die bij om- en verbouw ontstaan, is meestal lastig te beantwoorden. Met het zoeken naar de schuldige gaat vaak veel tijd en geld verloren. Wat is in deze complexe situatie de beste verzekeringsoplossing?

Een Constructie All Risks-verzekering (kortweg ‘CAR’) is een goed fundament voor een geslaagde verbouw of nieuwbouw. Belangrijk is wel dat de onderliggende bouwcontracten, zoals het bestek, duidelijk zijn over wat er met betrekking tot de CAR mag worden verwacht.

Maar er is meer om op te letten. Ik geef u vijf praktische tips:

1. Regel dekking voor "Het Werk"
Deze sectie biedt tijdens de bouwtermijn een "all risks"-dekking voor alle materiële schade aan het werk. Met andere woorden: wat de oorzaak van de betreffende schade ook is, de CAR kan voor de herstelkosten worden aangesproken. Met de oplevering van het werk gaat de "all risks"-dekking van de CAR over in een onderhoudstermijndekking. Het verstandigst is om deze op basis van "full guarantee maintenance" te verzekeren. In de onderhoudstermijn bestaat dan namelijk nog polisdekking voor materiële schaden waarvan de oorzaak ligt in de ontwerpfase, bouwtermijn of onderhoudstermijn.

2. Regel dekking voor "Aansprakelijkheid"
Deze sectie beschrijft de dekking voor materiële schade aan eigendommen van derden (inclusief financiële gevolgschade) en dood of letselschade van derden die veroorzaakt is door de geplande werkzaamheden.

3. Regel dekking voor "Bestaande eigendommen van de opdrachtgever"
Deze sectie beschrijft de dekking voor schade aan bestaande eigendommen die ten gevolge van de bouwactiviteiten kunnen worden beschadigd.

4. WAM-plichtig werkmaterieel en vrachtwagens
Schade veroorzaakt door of met WAM-plichtig werkmaterieel en vrachtwagens is standaard op iedere CAR-polis uitgesloten. Zulke schade wordt namelijk altijd geclaimd onder de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering van het betreffende voertuig. Omdat het vaak lastig is om vast te stellen welk voertuig de schade veroorzaak heeft, is het aan te bevelen het transport zoveel mogelijk door één en hetzelfde verantwoordelijke transportbedrijf te laten geschieden.

5. Overweeg "Extra kosten"-dekking
Herstelkosten bij materiële schade zijn standaard onder de CAR verzekerd. Maar wist u dat u de extra kosten die daaruit voortvloeien ook kunt meeverzekeren? Denk bijvoorbeeld aan extra rentekosten, huurdervingskosten of andere kosten, zoals herhuisvestingskosten omdat de nieuwbouw later dan gepland in gebruik kan worden genomen.

Is kwaliteitswaarborging na oplevering gewenst, overweeg dan een Verborgen Gebreken Verzekering (VGV). Deze dekt de kosten van reparatie, vervanging en/of versteviging van het bouwwerk door een verborgen gebrek. Voorwaarde is wel dat het betreffende gebrek veroorzaakt is door een ontwerp- of uitvoeringsfout dan wel door het gebruik van verkeerd materiaal. De VGV vermindert de kans op bouwfouten en/of faalkosten en zorgt voor een betere borging van de bouwkwaliteit.

Eelco Ouwerkerk, Industry Director Wholesale & Retail bij Aon