Netherlands

Wijziging pensioenrichtleeftijd: hét moment voor (groot-)mkb’ers om pensioenregeling te herzien

 

Blog

Pensioen is voor veel ondernemers toch een ‘noodzakelijk kwaad’ en krijgt binnen het mkb (en de bedrijven die volgens de definitie net iets groter zijn dan mkb) vaak niet de aandacht die het verdient. Maar een goed ingeregelde pensioenregeling, gekoppeld aan de juiste begeleiding en adviezen, geeft u een (kostenbesparende) langetermijnoplossing voor het pensioen van uw werknemers. Om alles geregeld te hebben voor 1 januari 2018, doet u er verstandig aan om al dit kwartaal in actie te komen.

De pensioenrichtleeftijd stijgt per 1 januari 2018 van 67 jaar naar 68 jaar en dit heeft gevolgen voor uw pensioenregeling. Indien u al een pensioenregeling heeft, vertrouwt u erop dat uw huidige aanbieder u informeert over de meest recente wijzigingen. Maar deze wijziging biedt u juist ook kansen om uw pensioenregeling te herzien, zonder dat u een heel aanpassingstraject in hoeft te gaan.

Huidige regeling toetsen
De nieuwe leeftijd van 68 jaar is een ‘rekenleeftijd’ die gebruikt wordt voor de berekening van de jaarlijkse maximaal toegestane fiscale pensioenopbouw. U moet dus (laten) toetsen of de huidige regeling nog past binnen het nieuwe fiscale kader en of de regeling moet worden aangepast.

Gevolgen voor u als werkgever
Het doel van de overheid is dat uw werknemers langer blijven werken om zo de AOW betaalbaar te houden. De financiële gevolgen wordt hierdoor mede bij u neergelegd, omdat u uw werknemers langer in dienst moet houden. De financiële gevolgen zijn onder andere:

  • het langer uitbetalen van het salaris;
  • een hogere arbeidsongeschiktheidsrisico;
  • verandering in de pensioenlasten door of een andere leeftijdsgerelateerde verdeling van de pensioenpremie dan wel een lagere pensioenlast.

 

Uiteraard zijn er ook praktische gevolgen te benoemen zoals grotere generatie-effecten en veranderende productiviteit van groepen werknemers.

Gevolgen voor uw werknemers
Door het uitstellen van de pensioenleeftijden zijn uw werknemers meer financieel genoodzaakt om langer door te blijven werken dan zij op dit moment voorzien. Dat betekent dat uw werknemers opnieuw een financiële planning moeten maken en eerder gemaakte keuzes moeten heroverwegen. Met name werknemers die de pensioendatum naderen wensen inzicht te krijgen in hun situatie. En juist die groep werknemers is door het verschuiven van de pensioenleeftijden aan het groeien.

Onzekerheid
Daarnaast ontstaat er meer onzekerheid over de hoogte van het pensioen. Risico’s op een lagere pensioenuitkering door kortingen of lage marktrente worden veelal gedragen door de werknemers. ook neemt de onzekerheid over de werkelijke ingangsdatum en de hoogte van het pensioen toe. Pensioen is een van uw duurste arbeidsvoorwaarden. De waardeperceptie van uw werknemers over uw pensioenregeling kunt u aanzienlijk laten toenemen door alleen al goed inzicht te geven in de persoonlijke financiële gevolgen.

Advies en structurele kostenbesparende oplossing
Wij begrijpen uiteraard dat u niet bij iedere wijziging zit te wachten op een aanpassingstraject van uw pensioenregeling. Daarom onderzoeken wij de mogelijkheden van een structurele oplossing voor uw pensioenregeling voor het verschuiven van de pensioenleeftijden. Op basis van onze begeleiding en ons advies kunt u voor een langere termijn een weloverwogen besluit nemen over de toekomstige pensioenen van uw werknemers.

Ik ga graag eens vrijblijvend met u in gesprek over uw huidige pensioenregeling en/of –aanbieder. Kijk ook eens op aon.nl/werkgeverpensioen voor verdere informatie.

Patrick Bras MPLA is 28 jaar werkzaam in de pensioenbranche en sinds 2009 voor Aon als pensioenspecialist. Hij is tevens lid van de Kring van Pensioenspecialisten (KPS).