Netherlands

Wijziging pensioenrichtleeftijd: laat het niet tot een financiële claim komen!

 

De pensioenrichtleeftijd stijgt per 1 januari 2018 van 67 jaar naar 68 jaar. U dient daarom het pensioenonderdeel van de arbeidsovereenkomst te heroverwegen. Daarnaast kan uw uitvoerder u een ‘verplichte’ wijziging van deze arbeidsvoorwaarde opleggen om zo de uitvoering eenvoudig te houden. Maar dat betekent wel dat u instemming nodig heeft van uw werknemers. Zonder instemming kunt u de pensioenregeling niet aanpassen.

Een aanpassing van de pensioenregeling is dus een aanpassing van de arbeidsovereenkomst. En daar moet zorgvuldig mee worden omgegaan.

Wettelijke wijziging
De wetswijziging betekent niet automatisch dat uw arbeidsovereenkomst met uw werknemer op dit onderdeel wordt aangepast. De arbeidsovereenkomst blijft in principe ongewijzigd. U moet met al uw werknemers tot overeenstemming komen om de arbeidsovereenkomst zodanig aan te passen dat deze voldoet aan het nieuwe fiscaal kader. En, een instemming van de ondernemingsraad bindt een individuele werknemer niet!

Goede communicatie voorkomt een hoop ‘ellende’
Een belangrijk onderdeel in het aanpassingstraject is communicatie. U moet op een begrijpelijke en toegankelijke wijze communiceren met uw werknemers. De werknemers moeten de impact van de wijziging begrijpen en de gevolgen kunnen overzien. Vervolgens moeten de werknemers instemmen met de voorgestelde wijziging. Zonder een zorgvuldig communicatietraject kunnen de financiële gevolgen onder andere zijn:

  • het ineens moeten financieren van een pensioen op een eerder tijdstip;
  • het repareren van tekorten van een nabestaandenpensioen;
  • het compenseren van geleden schade van de werknemer of nabestaanden.

 

Aanzienlijke financiële gevolgen
Als de werknemer in de toekomst kan aantonen dat hij of zij niet volledig is geïnformeerd dan leidt dat veelal tot aanzienlijke financiële gevolgen voor de werkgever. In meerdere uitspraken heeft de rechter de werknemer in het gelijk gesteld en werd de werkgever veroordeeld tot het vergoeden van de geleden schade. Deze financiële gevolgen uiten zich met name als de werknemer niet meer bij u in dienst is. Veelal zijn het advocaten die dan alle mogelijke financiële gevolgen uitpluizen om het beste resultaat van uw ex-werknemer of nabestaanden te behalen. En claims over pensioen gaan over aanzienlijke bedragen!

Een voorbeeld uit de praktijk
Om te schetsen hoe dit in de praktijk werkt, geef ik u een voorbeeld. ‘Een werknemer ontving jaarlijks een overzicht met een beoogd ouderdomspensioen. De werkgever had niet duidelijk en begrijpelijk aan hem verteld dat het beoogde ouderdomspensioen op zijn overzicht niet gegarandeerd was. Door verslechterde marktomstandigheden ontving de werknemer uiteindelijk een bijna 20% lagere pensioenuitkering. De advocaat van de werknemer diende daarop een claim in bij de werkgever. Mede door het uitblijven van juiste communicatie werd de claim gehonoreerd. De niet voorziene financiële schade was voor de werkgever meer dan 40.000 euro.’

Begeleiding en financiële zekerheid
Wij begrijpen uiteraard dat u geen enkel toekomstig financieel risico wilt lopen bij de arbeidsvoorwaarde pensioen. Met onze begeleiding en advisering in het gehele traject beperken wij uw financiële risico’s tot een absoluut minimum. Daarbij zorgen wij ervoor dat uw werknemers, door middel van een uitmuntend communicatietraject, een hogere waardering krijgen van uw arbeidsvoorwaarde pensioen.

Ik ga graag eens vrijblijvend met u in gesprek over uw huidige pensioenregeling en/of - aanbieder. Kijk ook eens op aon.nl/werkgeverpensioen voor verdere informatie.

Patrick Bras MPLA is 28 jaar werkzaam in de pensioenbranche en sinds 2009 voor Aon als pensioenspecialist. Hij is tevens lid van de Kring van Pensioenspecialisten (KPS).