Netherlands

Red de collectiviteitskorting, uw laatste wervingsmiddel

 

Het nut van zorgcollectiviteiten is wel aannemelijk, maar nog onvoldoende aantoonbaar. Daarmee staat de noodzaak van collectiviteitskorting ter discussie. Dat schrijft minister Schippers in een brief die het ministerie van VWS afgelopen vrijdag publiceerde. Een onterechte conclusie.

Zorgcollectiviteiten dragen wel degelijk bij aan de gezondheid van werknemers in de bredere zin van het woord.

Aanleiding voor de brief van Schippers is een rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit, die concludeert dat de toegevoegde waarde van zorgcollectiviteiten beperkt is. Ook na een werkconferentie, bedoeld om ‘best practices’ te verzamelen, kon niet worden aangetoond dat zorgcollectiviteiten tot lagere kosten van de Zorgverzekeringswet (Zvw) leiden. Verrassend was die uitkomst niet.

Wie goed wil oordelen, moet vooral ook kijken naar besparingen op langere termijn; juist het kunnen terugdringen van langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid is de kracht van collectiviteiten. Neem een programma om iemand te helpen stoppen met roken. Dat kost in eerste instantie geld, maar bespaart veel kosten over een langere periode. Gezonder leven betaalt zich niet in een snelle rekensom uit.

Verdergaande preventie
Het World Economic Forum formuleerde acht gedragingen die leiden tot vijftien chronische aandoeningen die 80% van alle chronische ziekten wereldwijd veroorzaken. Wie zulke gedragingen succesvol aanpakt, kan veel verzuim voorkomen. Veel preventieve zorg is helaas uit de basisverzekering gehaald. Zorginhoudelijke afspraken op preventief gebied in aanvullende verzekeringen zouden de schadelast van de Zorgverzekeringswet dan ook op lange termijn kunnen drukken. Een zorgcollectiviteit bestaat niet voor niets altijd uit een aantrekkelijke basisverzekering én aanvullende pakketten. De collectiviteit kan niet los worden gezien van het totale gezondheidsbeleid van een werkgever.

Collectiviteitskorting is nodig
De werkconferentie van VWS moest ook het nut van collectiviteitskorting duidelijk maken. Dat nut is overduidelijk: een aantrekkelijke premie is de grootste pré van een verzekering. Bovendien zijn de mogelijke prikkels om werknemers te ‘werven’ voor een zorgcollectiviteit de afgelopen jaren immers al flink beperkt. Zo biedt de Werkkostenregeling maar beperkte ruimte voor het geven van een extra werkgeversbijdrage, en sluit de Wet aanpak schijnconstructies werkgeversincasso vrijwel volledig uit. Zonder collectiviteitskorting heeft een werkgever vrijwel niets meer in handen.

Minister Schippers heeft de NZa gevraagd om te onderzoeken hoe zorginhoudelijke afspraken een verplicht onderdeel van zorgcollectiviteiten kunnen worden. Een lastig vraagstuk, omdat onduidelijk is wat zorginhoudelijke afspraken precies zijn. De NZa heeft beloofd vóór 1 september met aanbevelingen te komen. We kijken ernaar uit. Zoals eerder aangegeven vinden wij ook dat u er als werkgever niet op moet wachten. Ons advies: zet nú al stappen om uw zorgcollectiviteit meer inhoudelijk te laden, bijvoorbeeld met fysiotherapiebehandelingen of psychologische zorg.

Marc van Westerlaak
Consultant Corporate Wellness Aon

Marc van Westerlaak is werkzaam bij Aon als consultant op de afdeling Corporate Wellness met als speciaal aandachtsgebied de zorgverzekeringsmarkt. Daarnaast is hij redacteur van de online kennismodule Zorg en Ziektekosten van Kluwer en heeft hij verschillende boeken en artikelen geschreven over de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg.