Netherlands

Zorgverzekeringen: uw scenario’s onder Rutte III

 

Zorg is een heikel thema bij de kabinetsformatie tussen de VVD, het CDA, D66 en GroenLinks. Wat gaat er veranderen op het gebied van zorgverzekeringen en wat betekent dat voor u als ondernemer? Marc van Westerlaak schetst drie scenario’s en geeft u bijpassend advies.

Scenario ‘rechts’
Het verplichte eigen risico blijft gelijk. Mogelijk wordt het eigen risico wel (deels) op een andere manier ingevuld, bijvoorbeeld door zogeheten ‘remgelden’ (vaste kosten per behandeling tot een bepaald plafond).

Het zorgverzekeringsstelsel verandert in dit scenario nauwelijks. Hogere zorgpremies of een forse stijging van de inkomensafhankelijke bijdragen zijn op korte termijn niet te verwachten als gevolg van dit scenario.

Advies aan u
Richt uw werkgeverscollectiviteit zo aantrekkelijk mogelijk in en blijf uw collectiviteit actief promoten.

Scenario ‘midden’
Het verplichte eigen risico daalt met ongeveer 100 euro, de budgetpolis (de goedkope variant van de zorgverzekering) wordt verboden. Voor een overzichtelijker aanbod dienen verzekeraars minstens één polis aan te bieden met dezelfde voorwaarden als andere verzekeraars.

De nominale premie stijgt met ongeveer 80 euro extra per jaar. Door het einde van de budgetpolis moeten heel wat mensen op zoek naar een alternatieve verzekeringsvariant; bijna één op de tien verzekerden had in 2016 een budgetpolis. Dat kan ertoe leiden dat zij bij een goedkope online verzekering uitkomen in plaats van bij uw zorgcollectiviteit.

Advies aan u
Dat veel werknemers opnieuw gaan shoppen voor hun zorgverzekering biedt ook kansen. Breng uw collectiviteit onder de aandacht van uw werknemers en wijs vooral op de voordelen die zij mislopen bij een alternatieve variant. Overweeg een werkgeversbijdrage om de zorgcollectiviteit nog aantrekkelijker te maken.

Scenario ‘links’
De financiering van het zorgstelsel verandert flink. Zo gaat de nominale premie fors omlaag en wordt een groot deel van de zorgkosten vanuit progressieve belastingen betaald. Het huidige aanbod aan zorgpolissen wordt beperkt en de budgetvariant verboden. Het verplichte eigen risico wordt volledig afgeschaft. Kosten: zo’n 300 euro per betalende verzekerde per jaar.

Hoe deze kosten worden verdeeld is nog onduidelijk; ook de financieringsstructuur van de zorgverzekeringswet moet namelijk op de schop. Wel zal de nominale premie fors dalen. Omdat het premieverschil met oneigenlijke collectiviteiten kleiner wordt, zullen uw medewerkers eerder geneigd zijn om naar uw werkgeverscollectiviteit over te stappen.

Advies aan u
Omdat bij dit scenario de financiering meer via belastingen gaat lopen, moet u rekening houden met extra administratieve lasten voor u als werkgever. Stel uw salarisadministratie alvast daarvan op de hoogte.

Algemeen: premie en inkomensafhankelijke bijdrage per 2018
Drie ontwikkelingen rond de nominale premie en inkomensafhankelijke bijdrage zijn sowieso van belang, los van de scenario:

  • Omdat zorgverzekeraars vrijwel geen overreserves meer hebben, stijgt de nominale premie vanaf 2018 fors.
  • De overheid heeft voor 2017 de nominale premie en de inkomensafhankelijke bijdrage te laag ingeschat. Om dit te corrigeren zal de inkomensafhankelijke bijdrage per 2018 extra stijgen.
  • Het verplichte eigen risico moet volgens berekeningen van het Centraal Planbureau omhoog om het zorgstelsel op termijn betaalbaar te houden. Als het nieuwe kabinet geen andere (pakket)maatregelen doorvoert, zullen zowel de nominale premie als de inkomensafhankelijke bijdrage op de langere termijn fors stijgen.

 

Marc van Westerlaak
Consultant Corporate Wellness Aon

Marc van Westerlaak is werkzaam bij Aon als consultant op de afdeling Corporate Wellness met als speciaal aandachtsgebied de zorgverzekeringsmarkt. Daarnaast is hij redacteur van de online kennismodule Zorg en Ziektekosten van Kluwer en heeft hij verschillende boeken en artikelen geschreven over de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg.