Netherlands

Nieuwsbrief

 

Pensioenakkoord brengt historische omslag
De verschuiving naar een beschikbare premieregeling is een historisch feit in pensioenland. Van oudsher werd er in Nederland flink gespaard voor onze pensioenen in één grote spaarpot van meer dan 1.500 miljard euro. Nu wordt er gekozen voor een ander type contract. Met een ‘eigen’ pensioenvermogen wordt tegemoet gekomen aan toenemende arbeidsmobiliteit en door het meebewegen met de ontwikkelingen van de economie is het toekomstbestendiger.

Lees meer

 

Na corona, van lean en mean naar een buffereconomie
Onderschat het opstarten na de coronacrisis niet. Organisaties staan voor de uitdaging om na het overleven van de korte termijn gevolgen zich voor te bereiden op mogelijke lange termijn gevolgen. Een terugkeer naar een nieuw normaal met bijbehorende restricties en behoefte aan flexibiliteit om in te spelen op veranderingen. Bedenk daarbij dat afschalen makkelijker is dan weer opschalen. 

Lees meer

 

Vijf generaties, vijf verschillende voorkeuren voor arbeidsvoorwaarden
De komende jaren betreedt een nieuw generatie de arbeidsmarkt: generatie Z. Deze generatie is geboren in of na 2000. U krijgt mogelijk te maken met vijf actieve generaties op de werkvloer. En iedere generatie heeft zo zijn eigen behoeften. Passende (flexibele) arbeidsvoorwaarden zijn een belangrijke stimulans om (jonge) talentvolle medewerkers aan te trekken en om ze te stimuleren en motiveren.

Lees verder

 

 

De cyberrisico’s van thuiswerken
Om de gezondheid van hun medewerkers te beschermen, kozen de afgelopen weken steeds meer organisaties voor thuiswerken. Het is mooi dat de technische mogelijkheden om thuis te werken er zijn, maar hoe gaat u om met de cyberrisico’s die hiermee samenhangen? Waar moet u op letten, wat kunt u regelen en hoe zorgen uw medewerkers ervoor dat zij cyberweerbaar zijn?

Lees meer

 

(Thuis)werken aan vitaliteit
Uw medewerkers werken veelal thuis en vervullen diverse rollen en taken naast elkaar. Hoe houdt u uw medewerkers betrokken en vitaal?

Kijk voor meer info

 

 

De toekomst van individueel DC
Het aantal beschikbare premieregelingen (DC-regelingen) neemt in rap tempo toe. Naar verwachting zal dit met het pensioenakkoord alleen nog maar groter worden. Hoe verhoudt het verwachte pensioen in een DC-regeling zich tot een middelloonregeling, en hoe groot zijn de bijbehorende risico’s?

Artikel downloaden

 

Pensioenblije medewerkers dankzij persoonlijke begeleiding
78% van de Nederlandse werknemers heeft geen financiele pensioenplanning. Dat blijkt uit het onderzoek Financiële Pensioenplanning en Communicatie van Aon.

Naar rapport

 

 

HR in onzekere tijden: aan welke knoppen kun je draaien?
Werkgevers staan door de huidige onzekere tijden onder grote druk. Financieel gezond zijn en blijven is daarom belangrijker dan ooit. Als gevolg van de coronacrisis verandert er veel, tegelijkertijd loopt een aantal regelingen gewoon door die voor werkgevers belangrijk zijn. Aan welke knoppen kun je als HR-manager draaien om financieel gezond te blijven? In dit artikel zetten we een aantal zaken op een rij.

Naar rapport

 

 

Archief