Netherlands

Aon partner van OR Live

 

Als partner van OR Live verzorgen wij op 9 oktober een aantal workshops. Ook kunt u ons ontmoeten op onze meet & greetplek aan het gezellige cateringterras. De drie workshops die wij verzorgen gaan over instemmingsrecht, pensioenakkoord en pensioencommunicatie. Hier vindt u een korte beschrijving van de inhoud.

1. Instemmingsrecht OR

Instemmingsrecht - de praktijk
U bent als Ondernemingsraad op de hoogte van uw rechten met betrekking tot de pensioenregeling. Zowel voor wat betreft de wijzigingen in de pensioenregeling als voor wat betreft de uitvoerder. Heeft u als OR de komende tijd te maken met wijzigingen in de pensioenregeling? Dan is het zeker een aanrader om deze workshop te bezoeken.

Tijdens de workshop benaderen wij het recht van de OR vanuit de praktijk. Wat is van belang? En waar moet u als OR aandacht aan geven tijdens het proces van wijzigingen in de pensioenregeling en de uitvoering ervan? We behandelen tijdens de workshop een aantal praktijkcases. U krijgt op die manier inzicht in hoe de betreffende Ondernemingsraad heeft gehandeld en invloed heeft uitgeoefend.

2. Pensioencommunicatie

Trends, generaties en wetgeving
De ontwikkelingen in pensioenland volgen elkaar snel op. Wat is het effect van het pensioenakkoord? Op welke wijze kijken de diverse generaties binnen uw organisatie naar hun pensioenregeling? Wat is de toekomst van onze pensioenregeling? Het belang van correcte en volledige pensioencommunicatie is meer dan ooit aanwezig.

Uiteraard is de Ondernemingsraad een belangrijke partij als het gaat over de pensioenregeling van de onderneming. En dus ook over de communicatie hierover met de medewerkers. Of juist het ontbreken daarvan…. Tijdens In deze workshop bespreken we de mogelijkheden van pensioencommunicatie, de wijze waarop verschillende generaties ‘de wereld van pensioen’ bekijken en uiteraard de zorgplicht van de werkgever.

Wat komt aan bod tijdens de workshop?

  • trends en ontwikkelingen in de markt
  • pensioenissues per carrièrefase
  • effectieve pensioencommunicatie

3. Pensioenakkoord

Pensioenakkoord en OR
Werkgevers, werknemers en het kabinet hebben overeenstemming bereikt over het pensioenakkoord. Het akkoord vormt de kaders waarbinnen hervormingen kunnen plaatsvinden, maar er moet nog veel gebeuren voor het zover is. Nu met het nieuwe pensioenakkoord is ingestemd, wordt onder meer de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd in stappen verhoogd. Welke stappen zijn er voor de OR te verwachten? Over de invulling van het akkoord is veel nog onduidelijk. Wees daarom goed voorbereid! In deze workshop gaan wij in op het nieuwe pensioenakkoord en de mogelijke stappen waarmee u als OR te maken krijgt.