Netherlands

Pensioenthermometer

 

Meer voordelen van regelmatige monitoring van uw dekkingsgraad

Bij Aon geloven wij in een strategische beleidscyclus, waarbij beleid wordt gevormd, geïmplementeerd en op regelmatige basis beoordeeld. Deze beoordeling is geen momentopname, maar een proces. Onze monitoringtools bieden met regelmaat inzicht hoe het beleid in de praktijk uitwerkt. Wij ontwikkelen onze monitoringtools zodanig dat u eenvoudig kunt voldoen aan de maandelijkse rapportageverplichting van DNB.

 

Pensioenthermometer.nl
Op deze website houdt Aon de dekkingsgraad bij van het gemiddelde Nederlandse pensioenfonds. Dit is een goede benchmark voor de dekkingsgraad van uw eigen pensioenfonds.

Dagelijks stellen wij vast welke invloed beleggingsrendementen en veranderingen van de rentetermijnstructuur hebben op de dekkingsgraad van het gemiddelde Nederlandse pensioenfonds. Ook geven wij de vereiste dekkingsgraad weer. Samen geeft dit een beeld van de financiële positie van het gemiddelde fonds. Uiteraard kan en zal deze financiële positie afwijken van het gemiddelde van alle pensioenfondsen. Desondanks geeft dit een goede indicatie van de ontwikkelingen bij de pensioenfondsen in Nederland.

Dekkingsgraadmonitor
Niet alle fondsen hebben behoefte aan dagelijkse monitoring van het pensioenfonds. Met de dekkingsgraadmonitor ontvangt u aan het begin van elke maand, in ieder geval binnen de termijn waarbinnen de dekkingsgraad aan DNB gerapporteerd moet worden, een overzicht met onder andere de ontwikkeling van vermogen, verplichtingen en dekkingsgraad over het huidige kalenderjaar.