Netherlands

Aon Hewitt: Europese werknemers bereid salaris in te leveren voor beter pensioen

Motivatie in Nederland geringer dan in rest van Europa

Rotterdam, 24 november 2010 –  Nederlandse werknemers zijn veel minder dan hun Europese collega’s bereid loon in te leveren in ruil voor een beter pensioen. Terwijl gemiddeld de helft van alle Europeanen salaris wil opofferen voor een hogere pensioenbijdrage van hun werkgever, is dat in Nederland niet meer dan 27%. Dat blijkt uit representatief onderzoek naar secundaire arbeidsvoorwaarden door Aon Hewitt, onafhankelijk risicoadviseur op het gebied van Employee Benefits, onder 7.579 werknemers uit tien Europese landen, waaronder 752 Nederlanders.

Aon Hewitt adviseert werkgevers om hun secundaire arbeidsvoorwaardenpakket te actualiseren met het oog op de naderende strijd om talent. Een hogere pensioenbijdrage is met 49% veruit de populairste secundaire arbeidsvoorwaarde in ruil voor lager loon onder Europese werknemers. Financiële zekerheid bij ziekte of letsel (35%), een spaarplan voor grote uitgaven, zoals een huis, en (gedeeltelijk) onbetaald verlof (beiden 26%) volgen op enige afstand. Een telefoon van de zaak is het minst gewild. Minder dan een op de tien Europese werknemers is bereid hiervoor loon in te leveren.

Als alternatief voor salaris geven Nederlandse werknemers de hoogste waardering aan een pensioenbijdrage van hun werkgever (27%). Op de tweede plaats staat de mogelijkheid om meer langdurig verlof op te nemen (24%). Dit is een bijzondere uitkomst omdat in Nederland langdurig verlof gefinancierd kan worden met een levensloopregeling, maar daar nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. Een op de vijf Nederlanders (20%) wil sparen voor specifieke uitgaven zoals een huis, auto of schoolgeld.

Jongeren willen alternatieve beloning

Kijkend naar de diverse leeftijdscategorieën is het opvallend dat vooral werknemers met een prille carrière (25-34 jaar) een voorkeur hebben voor alternatieve beloning. Deze groep kiest vaak voor meer langdurig verlof (33%), een pensioenbijdrage van de werkgever (32%), kinderopvang (28%) en een spaarplan (31% ).

Bij de verschillende sectoren valt op dat juristen massaal kiezen voor meer verlof. Van hen wil bijna driekwart (71%) de mogelijkheid hebben om langdurig verlof aaneengesloten op te nemen. Ook in de sectoren logistiek en techniek wordt deze voorwaarde gewaardeerd met 35% en 33%.  Langdurig verlof is het minst in trek bij de sector onderwijs (11%).

Gezondheidszorg door baas niet in trek bij Nederlanders

De wensen van werknemers zijn niet in elk land hetzelfde. Waar meer dan een derde van de Duitse, Zwitserse en Ierse werknemers bereid is salaris in te leveren voor een opleiding, is dat in Nederland minder dan 10%. Verder zijn Nederlandse werknemers het minst bereid loon op te offeren voor gezondheidzorg op kosten van de baas. Noren en Spanjaarden scoren hier het hoogst. Verder is, wellicht uit afgunst voor de vakantietoelage van hun collega’s op het continent, meer dan één op de vijf (21%) Britse werknemers bereid een deel van hun salaris af te staan in ruil voor extra jaarlijks verlof. Dit is bijna het dubbele van het Europese gemiddelde van 13%.

“Het feit dat mensen bereid zijn hun salaris van nu in te leveren voor meer financiële zekerheid in de toekomst is absoluut een omslagpunt,” zegt Mart Vreven, manager van het Pension Expertise Center bij Aon Hewitt. “De verhoging van de pensioenleeftijd en de gevolgen van de financiële crisis voor de pensioenfondsen heeft de aandacht van werknemers geleid naar het creëren van financiële zekerheid op lange termijn. Ondanks de protesten in Frankrijk en Griekenland wijst het onderzoek uit dat een groeiend aantal werknemers begrijpt dat er veranderingen nodig zijn om hun toekomstige financiële situatie zeker te stellen.”

Volgens Vreven doen werkgevers er goed aan hun secundair arbeidsvoorwaardenpakket te actualiseren. “De strijd voor talent is nog niet terug op het oude niveau, maar werkgevers kunnen zich beter alvast voorbereiden. Werknemers waarderen niet-financiële arbeidsvoorwaarden. Het invoeren van een flexibel secundaire arbeidsvoorwaardenpakket kan niet alleen helpen om goed personeel vast te houden en nieuw personeel aan te trekken, het kan ook nog eens kosten besparen.

Werknemers, zeker de jongere generatie werknemers waarderen een variëteit aan alternatieve benefits. Bij het samenstellen van flexpakketten moet een werkgever daarom een ruime keuze aanbieden. Het implementeren van een flexibele arbeidsvoorwaardenstrategie maakt een werkgever niet alleen aantrekkelijk, maar is ook nog eens kostenefficiënt."

Top 10 van secundaire arbeidsvoorwaarden die Europese werknemers zouden willen krijgen door een deel van hun loon in te leveren:

  1. Een hogere pensioenbijdrage van de werkgever (49%)
  2. Grotere financiële bescherming in het geval van ziekte of letsel (35%)
  3. Een spaarplan dat helpt om voor een specifiek doel te sparen, bijvoorbeeld aanbetaling huis, auto, schoolkosten (26%)
  4. Mogelijkheid om drie tot zes maanden onbetaald of gedeeltelijk betaald verlof te krijgen (26%)
  5. Een opleiding naar keuze (23%)
  6. Kinderopvang (18%)
  7. Alternatieve gezondheidszorg (15%)
  8. Extra vakantiedagen (13%)
  9. Een schoonmaak- en strijkdienst thuis (10%)
  10. Een mobiele telefoon van de zaak (9%)

Over het onderzoek

Dit onderzoek maakt deel uit van de ’European Employee Benefits Benchmark’ van Aon Hewitt, een enquête onder ruim 7.500 werknemers uit de tien toonaangevende economieën in Europa (België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk). De Benchmark is gericht op de standpunten van werknemers over onderwerpen zoals pensionering, secundaire arbeidsvoorwaarden en andere zaken die te maken hebben met pensioenen.

Aon Hewitt heeft onlangs twee diepgaande rapporten gepubliceerd op basis van de gegevens uit de European Employee Benefits Benchmark: Employee Benefits: Getting the Mix Right (Secundaire arbeidsvoorwaarden voor werknemers: het juiste evenwicht vinden)en Expectations vs. Reality: Meeting Europe's Retirement Challenge (Verwachtingen vs. realiteit: tegemoetkomen aan de Europese pensioenuitdaging). Deze rapporten geven inzicht in een aantal kwesties rond pensioenen en secundaire arbeidsvoorwaarden voor vergrijzende arbeidsbevolking in Europa en belangrijke human capital risico’s voor Europese werkgevers. De rapporten kunnen worden gedownload op www.aon.com.

Over Aon Hewitt

Aon Hewitt is wereldwijd marktleider op het gebied van human capital consulting en HR outsourcing. De organisatie werkt samen met klanten aan het oplossen van complexe vraagstukken op het gebied van employee benefits, talentmanagement en gerelateerde financiële uitdagingen. Aon Hewitt ontwerpt, implementeert, communiceert en beheert een breed scala aan oplossingen op het gebied van menselijk kapitaal, pensioenen, investment management, zorg, benefits en talentmanagement. Met meer dan 29.000 professionals in 90 landen doet Aon Hewitt haar best ‘to make the world a better place to work’ voor klanten en hun medewerkers. Voor meer informatie over Aon Hewitt: www.aonhewitt.com.

Over Aon

Aon Nederland, toonaangevend adviseur in risicomanagement, employee benefits en verzekeringen, draagt bij aan het realiseren van de ambities van zijn cliënten. In Nederland heeft Aon 12 vestigingen met 1.900 medewerkers. Het bedrijf maakt deel uit van Aon Corporation, Chicago, USA. Het wereldwijde Aon-netwerk omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 landen en telt ruim 59.000 medewerkers. Hiermee is Aon een van de grotere financiële dienstverleners ter wereld. Aon Corporation is gespecialiseerd in financiële en verzekeringsdienstverlening en staat genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE:AON). Meer informatie: www.aon.nl.

Contact

Bladwijzer & Delen

Blijf op de hoogte

Download rapport

Interview