Netherlands

Impact en financieel risico Nederlandse overstromingen in kaart gebracht

Analysemodel Aon Benfield biedt betere mogelijkheden om overstromingsrisico te verzekeren

Rotterdam, 5 december 2013 – De weerswaarschuwing voor storm in combinatie met springtij vandaag en de dijkbewaking op sommige plaatsen, tonen nog eens aan hoe kwetsbaar Nederland is als het gaat om overstromingsrisico’s. Impact Forecasting, het expertisecentrum van herverzekeringsmakelaar Aon Benfield, heeft een catastrofemodel voor Nederlandse overstromingen ontwikkeld. Voor het eerst zijn daarmee de financiële gevolgen van overstromingsschade in Nederland aan bezittingen en voertuigen in kaart gebracht en gemodelleerd. Schade door overstromingen was vanaf de watersnoodramp in 1953 niet verzekerbaar. Na eerdere initiatieven, zijn dit jaar de eerste stappen gezet om dit onverzekerbare risico toch af te dekken.


Afbeelding: kans op overstromingen per dijkgebied (Bron: Aon Benfield, HKV)
Klik op de afbeelding voor een hogere resolutie


Naast wind is overstroming een van de meest voorkomende natuurrisico’s in Nederland. Windstorm wordt reeds geruime tijd gemodelleerd en verzekerd, schade door overstromingen wordt tot op heden grotendeels vergoed door de regering. Verzekeraars vragen zich sinds kort af hoe ook zij Nederlanders en het Nederlandse bedrijfsleven kunnen ondersteunen. Om dat te kunnen doen is het van belang de aard van het risico te begrijpen en de mogelijke schade goed in te schatten. Een catastrofemodel is daarbij essentieel, omdat het verzekeraars in staat stelt in te schatten of de premies hoog genoeg zijn om rendabele verzekeringen in de markt te zetten en zichzelf optimaal te herverzekeren.

Schadeomvang inschatten
Met het model van Aon Benfield kunnen verzekeraars de schadeomvang in diverse risicocategorieën onderzoeken en inschatten. Dit kan met behulp van onder meer drie gradaties voor de waarschijnlijkheid per dijkgebied dat er een overstroming plaatsvindt. Het model biedt ook de mogelijkheid de efficiëntie van verschillende evacuatiemodellen van voertuigen te beoordelen.

Het catastrofemodel is ontwikkeld in samenwerking met HKV, een Nederlands onderzoeks- en adviesbureau, en Deltares, een instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur. Daardoor kon er bij de modelonderdelen ‘risico’s’ en ‘kwetsbaarheid’ gebruik worden gemaakt van Nederlandse methodieken van analyseren, modelleren en beheren van overstromingsrisico’s in het land.

Risico's per type gebouw
"Ons gespecialiseerde overstromingsteam heeft ervoor gezorgd dat het model een genuanceerd beeld geeft van de variatie in overstromingsrisico’s in Nederland," zegt Bob Reichenfeld, CEO van Aon Benfield in Nederland. "Hiermee wordt de verzekeringsindustrie zo nauwkeurig mogelijk bediend bij het inschatten van deze risico’s. Naast landbouwgrond is ook grond voor woningbouw, kantoren en industrieën die mogelijk risico lopen nader bekeken. Het is met het model bijvoorbeeld mogelijk om na te gaan hoe goed diverse gebouwen tegen overstroming bestand zijn. Denk daarbij ook aan minder gebruikelijke gebouwen zoals landbouwkassen."

Het model is een mijlpaal in de ontwikkeling van catastrofemodellen, stelt Reichenfeld. "Het maakt het voor verzekeraars namelijk mogelijk om de onzekerheid van verschillende aspecten van het risico te kwantificeren. Door het nieuwe overstromingsmodel krijgen zij een beter beeld van de mogelijke financiële gevolgen bij een optimistische, realistische of pessimistische inschatting van het overstromingsrisico. Dit stelt verzekeraars tevens in staat om verschillende stakeholders te laten zien dat zij het risico werkelijk beheersen en begrijpen."

Contact

Links

Deel dit artikel

Volg Aon