Netherlands

Dekkingsgraad pensioenfondsen licht gestegen

 

Rotterdam, 1 december 2015 - De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de maand november met één procentpunt gestegen van 102% naar 103%. Daarmee zet de stijgende lijn voort die vorige maand is ingezet. Per 1 oktober stond de dekkingsgraad nog op 99%. De beleidsdekkingsgraad daalde echter met één procentpunt.

De beperkte stijging van de gemiddelde dekkingsgraad wordt veroorzaakt door een licht positief effect op de obligatieportefeuille terwijl de waardering van de verplichtingen gelijk zijn gebleven.

De beleidsdekkingsgraad, die gebaseerd is op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden en die leidend is voor kortingen of indexatie, is in de maand november gedaald van 105% naar 104%. Deze daling komt door het wegvallen van een hoge dekkingsgraad uit het gemiddelde. Met een beleidsdekkingsgraad van 104% is er sprake van een dekkingstekort en dit kan leiden tot pensioenkortingen in de toekomst.

Dit blijkt uit de Pensioenthermometer van AonHewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

Beeldmateriaal
Onderstaande afbeelding is in hoge resolutie te downloaden door erop te klikken.

Verplichtingen gelijk gebleven
De korte rente daalde licht in november. De Ultimate Forward Rate (UFR), die bepalend is voor lange looptijden, bleef 3,2%. De rente op de middellange termijn steeg echter licht, waardoor per saldo de verplichtingen ongeveer gelijk bleven.

Vermogen licht toegenomen
De daling van de rente voor de korte looptijden leidde tot een lichte stijging van de vastrentende waarden (0,5%). Op de wereldwijde aandelenmarkten zet het herstel, dat in oktober is ingezet, door. Per saldo nam de aandelenportefeuille met ongeveer 3,5% toe. Het vastgoed daarentegen deed het in november niet goed. De vastgoedportefeuille daalde met ruim 3%. De waarde van de totale beleggingsportefeuille nam in november met ongeveer 1% toe.

Beleidsdekkingsgraad gedaald, mogelijke toekomstige kortingen
De beleidsdekkingsgraad wordt berekend als een voortschrijdend gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over twaalf maanden. De dekkingsgraden lagen eind 2014 nog rond 107%. Deze waardes vallen nu uit het gemiddelde, waardoor de beleidsdekkingsgraad daalt. Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan circa 104,3% is er sprake van een dekkingstekort, met mogelijke kortingen tot gevolg. Er kan echter nog herstel optreden en kortingen kunnen gespreid worden over een periode van maximaal tien jaar. De impact op de pensioenuitkeringen is op dit moment daarom nog zeer beperkt. Mochten er daadwerkelijk kortingen doorgevoerd moeten worden, dan zal een groot aantal fondsen hiermee te maken hebben.

Over Aon Hewitt
Aon Hewitt is wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing. Het bedrijf adviseert organisaties bij het oplossen van complexe vraagstukken op het gebied van arbeidsvoorwaarden, talent management en daarmee samenhangende financiële uitdagingen. Aon Hewitt ontwerpt, implementeert, communiceert en beheert een breed scala aan oplossingen op het gebied van menselijk kapitaal, pensioenen, beleggingsbeheer, zorg, beloningen, verzekeringen en talentmanagement. Hiermee verhoogt Aon Hewitt het rendement op het belangrijkste kapitaal van organisaties: hun medewerkers. Het bedrijf telt wereldwijd meer dan 29.000 professionals in 90 landen.

Aon Hewitt is onderdeel van verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Aon plc in Londen. Het wereldwijde Aon-netwerk omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 landen en heeft ruim 69.000 medewerkers. Meer informatie: www.aonhewitt.com.