Netherlands

Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen fors gestegen

 

Rentestijging grootste oorzaak van verbetering financiële positie

Rotterdam, 1 juni 2015 – De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de maand mei met 3 procentpunt gestegen van 104% naar 107%. Deze aanzienlijke stijging van de dekkingsgraad is grotendeels te danken aan de gestegen rentes op de financiële markten.

De beleidsdekkingsgraad (gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is in de maand mei gelijk gebleven op 108%. Dat is nog altijd twee procentpunt onder de grens om te kunnen beginnen met indexeren.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

Rentestijging zorgt voor verbetering financiële positie
In de maand mei is de marktrente aanzienlijk gestegen. Dat komt deels doordat Europese obligaties door de uitzonderlijk lage rentestand zeer hoog waren geprijsd. Dit heeft geleid tot verkopen van de obligatieportefeuille, waardoor de rente steeg. Daarnaast heeft de gestegen olieprijs een opwaartse druk op de inflatie, wat de rente doet stijgen. Tot slot zijn de economische vooruitzichten licht verbeterd, wat ook een stijgend effect heeft op de rente.

Door de stijging van de rente daalde de waarde van de verplichtingen met 4,4%. Een lagere waarde van de verplichtingen verbetert de financiële positie van een pensioenfonds. De rentestijging zorgde echter ook voor een daling van de obligatiekoersen. Hierdoor daalde de waarde van de obligatieportefeuille met 4,7%.

Aandelenmarkten stegen
Aandelenbeurzen kenden in de maand mei een stijging. Per saldo steeg de waarde van de aandelenportefeuille met 1,8%. Met name Noord-Amerikaanse aandelen stegen met meer dan 3% sterk in waarde, maar ook de Europese aandelenbeleggingen namen 1,4% in waarde toe.

De waardestijging van de aandelenportefeuille kon echter niet de daling van de obligatieportefeuille compenseren. Per saldo daalde hierdoor de waarde van de beleggingsportefeuille in de maand mei met 2,2%. Dit werd echter ruimschoots gecompenseerd door de daling van de waarde van de verplichtingen.

Ontwikkeling rente
“De ontwikkeling van de rente de komende maanden is voor pensioenfondsen van groot belang,” zegt Frank Driessen, Chief Commercial Officer bij de afdeling Retirement & Financial Management van Aon Hewitt. Hij wijst erop dat de rente van een groot aantal factoren afhankelijk is. “Een belangrijke factor is het opkoopprogramma van de ECB. Dat blijft naar verwachting tot het najaar van 2016 doorlopen en heeft een dalend effect op de rentes. Daarnaast kan een eventuele Grexit of de onrust daarover leiden tot een verdere neerwaartse druk op de rentes van Noord-Europese landen. Anderzijds kunnen speculaties over het voortijdig staken van het opkoopprogramma, bijvoorbeeld wegens aanhoudende verbeteringen van de economie, de rente doen stijgen.”

Over Aon Hewitt
Aon Hewitt is wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing. Het bedrijf adviseert organisaties bij het oplossen van complexe vraagstukken op het gebied van arbeidsvoorwaarden, talent management en daarmee samenhangende financiële uitdagingen. Aon Hewitt ontwerpt, implementeert, communiceert en beheert een breed scala aan oplossingen op het gebied van menselijk kapitaal, pensioenen, beleggingsbeheer, zorg, beloningen, verzekeringen en talentmanagement. Hiermee verhoogt Aon Hewitt het rendement op het belangrijkste kapitaal van organisaties: hun medewerkers. Het bedrijf telt wereldwijd meer dan 29.000 professionals in 90 landen.

Aon Hewitt is onderdeel van verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Aon plc in Londen. Het wereldwijde Aon-netwerk omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 landen en heeft ruim 69.000 medewerkers. Meer informatie: www.aonhewitt.com.