Netherlands

Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen gestegen

 

Beleidsdekkingsgraad blijft gelijk
Aandelenbeurzen lopen vooruit op geldinjectie ECB

Rotterdam, 2 maart 2015 - De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is de afgelopen maand gestegen. Eind februari 2015 stond de actuele dekkingsgraad op 106%, een stijging van drie procentpunt ten opzichte van de maand ervoor. De belangrijkste oorzaak hiervan is een stijging van de waarde van de aandelenportefeuille. De beleidsdekkingsgraad is gelijk gebleven en stond per eind februari op 109%; één procent onder de grens om te kunnen beginnen met indexeren.

Met een gemiddelde van 106% bevindt de actuele dekkingsgraad zich weliswaar net boven de grens die vereist is om een dekkingstekort te voorkomen, maar er is nog altijd sprake van een reservetekort.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.
 

Gevolgen tekort
Pensioenfondsen mogen hun beleidsbeslissingen vanaf 1 januari niet meer baseren op de actuele dekkingsgraad, maar moeten dit doen op basis van de zogeheten 'beleidsdekkingsgraad'. Deze beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. Bij een beleidsdekkingsgraad onder de 110% kunnen pensioenfondsen niet indexeren. De beleidsdekkingsgraad is per eind februari 109% en daarmee ongewijzigd aan de stand van eind januari. "Als de actuele dekkingsgraad niet verbetert, daalt de beleidsdekkingsgraad in de loop van het jaar," zegt Frank Driessen, Chief Commercial Officer bij de afdeling Retirement & Financial Management van Aon Hewitt.

Sterke aandelenrendementen
De Europese Centrale Bank (ECB) kondigde op 22 januari aan voor ruim 1.100 miljard euro aan leningen op te kopen om de economie aan te zwengelen. Hoewel het opkoopprogramma nog niet is gestart, lopen de aandelenkoersen hier al op vooruit. Dit leidde tot stijgende aandelenkoersen. Zo stegen bijvoorbeeld Europese aandelen met 7%. In het kielzog hiervan stegen ook de overige aandelen, zodat de totale aandelenportefeuille met 6% in waarde toenam.

Dalende obligaties en verplichtingen
Na de sterke daling van de marktrente in januari is in februari de rente licht gestegen. Dit had tot gevolg dat de obligatieportefeuille in februari zeer licht in waarde daalde. Hiermee kwam het totaalrendement van de beleggingsportefeuille uit op 2%.

Door de gestegen marktrente is de waarde van de pensioenverplichtingen met 0,5% gedaald. Dat heeft een stijgend effect op de dekkingsgraad.
 

Over Aon Hewitt
Aon Hewitt is wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing. Het bedrijf adviseert organisaties bij het oplossen van complexe vraagstukken op het gebied van arbeidsvoorwaarden, talent management en daarmee samenhangende financiële uitdagingen. Aon Hewitt ontwerpt, implementeert, communiceert en beheert een breed scala aan oplossingen op het gebied van menselijk kapitaal, pensioenen, beleggingsbeheer, zorg, beloningen, verzekeringen en talentmanagement. Hiermee verhoogt Aon Hewitt het rendement op het belangrijkste kapitaal van organisaties: hun medewerkers. Het bedrijf telt wereldwijd meer dan 29.000 professionals in 90 landen.

Aon Hewitt is onderdeel van verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Aon plc in Londen. Het wereldwijde Aon-netwerk omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 landen en heeft ruim 66.000 medewerkers. Meer informatie: www.aonhewitt.com.