Netherlands

Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen licht gestegen

 

Griekse crisis in laatste juniweekend staat verdere stijging in de weg

Rotterdam, 1 juli 2015 – De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de maand juni met 1 procentpunt gestegen van 107% naar 108%. Dat is te danken aan een stijging van de rente. De escalatie van de Griekse crisis in het laatste weekend van juni staat verdere stijging van de dekkingsgraad in de weg.

De beleidsdekkingsgraad (gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is in de maand juni gedaald naar 107%. Dat is drie procentpunt onder de grens om te kunnen beginnen met indexeren.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

Beeldmateriaal
Onderstaande afbeelding is in hoge resolutie beschikbaar door erop te klikken.


 

Griekse crisis remt stijging dekkingsgraad
“De stijging van de dekkingsgraad was hoger geweest als de onderhandelingen met Griekenland niet waren geëscaleerd in het laatste weekend van juni,” stelt Frank Driessen, Chief Commercial Officer bij de afdeling Retirement & Financial Management van Aon Hewitt. Op vrijdag 26 juni stond de gemiddelde dekkingsgraad nog op 110%. Na het afbreken van de onderhandelingen daalde de dekkingsgraad echter met twee procentpunt. “Dit werd met name veroorzaakt door een daling op de aandelenbeurzen, maar ook door een lichte daling van de rente als reactie op de gebeurtenissen. Hoewel er dus duidelijk een negatieve reactie op de financiële markten waarneembaar was, bleef echte paniek over Griekenland tot nu toe uit.”

Stand dekkingsgraad maakt herstelplannen noodzakelijk
Bij de huidige stand van de dekkingsgraad bevinden veel pensioenfondsen zich in een reservetekort. Hierdoor waren zij genoodzaakt voor 1 juli een herstelplan in te dienen bij De Nederlandse Bank (DNB). In deze herstelplannen moeten fondsen aantonen hoe zij dit tekort binnen een bepaalde periode (voor de meeste fondsen 12 jaar) opheffen. “Naar verwachting zijn hierbij kortingen niet noodzakelijk. Wel kan het leiden tot langdurig uitblijven van indexaties,” aldus Driessen.

Rentestijging laat waarde verplichtingen dalen
In de maand juni is de marktrente, net als in mei, aanzienlijk gestegen. Dit kwam met name door positieve vooruitzichten voor de Europese economie. Door de stijging van de rente daalde de waarde van de verplichtingen met 6,8%. Een lagere waarde van de verplichtingen verbetert de financiële positie van een pensioenfonds.

Obligaties en aandelen daalden ook
De stijgende rente had een dalend effect op de obligatieportefeuille van de fondsen. Deze portefeuille nam in totaal met 7,5% in waarde af. Aandelenbeurzen kenden in de maand juni ook een daling. De aandelenportefeuille daalde met 3,9%. Deels kan deze daling verklaard worden door de gestegen rente en de hoge waardering van aandelen, maar een belangrijker oorzaak lijkt de escalatie van de Griekse crisis.

Per saldo daalde hierdoor de waarde van de beleggingsportefeuille in de maand juni met 5,7%. Dit werd echter gecompenseerd door de daling van de waarde van de verplichtingen, waardoor een stijging van de dekkingsgraad met 1 procentpunt resteert.

Over Aon Hewitt
Aon Hewitt is wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing. Het bedrijf adviseert organisaties bij het oplossen van complexe vraagstukken op het gebied van arbeidsvoorwaarden, talent management en daarmee samenhangende financiële uitdagingen. Aon Hewitt ontwerpt, implementeert, communiceert en beheert een breed scala aan oplossingen op het gebied van menselijk kapitaal, pensioenen, beleggingsbeheer, zorg, beloningen, verzekeringen en talentmanagement. Hiermee verhoogt Aon Hewitt het rendement op het belangrijkste kapitaal van organisaties: hun medewerkers. Het bedrijf telt wereldwijd meer dan 29.000 professionals in 90 landen.

Aon Hewitt is onderdeel van verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Aon plc in Londen. Het wereldwijde Aon-netwerk omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 landen en heeft ruim 69.000 medewerkers. Meer informatie: www.aonhewitt.com.