Netherlands

Ondernemer wil pensioen maar heeft het niet

 
ABCOUDE - Meer dan de helft van de ondernemers vindt het belangrijk om een pensioenvoorziening voor zichzelf te treffen. Ze vinden dit zelfs belangrijker dan een aansprakelijkheidsverzekering of juridische bijstand. Opmerkelijk daarbij is dat slechts een derde zijn pensioen al heeft geregeld.

* Veel ondernemers hebben pensioen nog niet geregeld
* Een op de vijf ZZP'ers wil collectief pensioen of heeft dit soms al

Dat blijkt uit representatief onderzoek van BusinessCompleet.nl in opdracht van pensioenadviseur Aon onder 692 MKB’ers en ZZP’ers. Doel van het onderzoek was te peilen welke voorzieningen ondernemers voor hun oude dag hebben getroffen. Ook is onderzocht bij wie de ondernemers informatie inwinnen als ze zich oriënteren over pensioenmogelijkheden.
 

ZZP Pensioenoplossing
Recentelijk zijn er tal van initiatieven ontplooid om het voor ZZP’ers mogelijk te maken een pensioen op te bouwen. Uit het onderzoek van BC.nl blijkt nu dat 75 procent van de ondernemers het belangrijk vindt een pensioen te regelen. Een op de vijf ZZP’ers overweegt bovendien aan een (collectieve) ZZP pensioenoplossing deel te nemen of doet dit soms al. Aon gaat daarom met marktpartijen en pensioenuitvoerders inventariseren of zij ook voor die groep ondernemers een toegankelijke oplossing kan bieden.

Informatie online, afsluiten op kantoor
Er blijkt een verschil te zitten in de manier waarop ondernemers zich oriënteren op een pensioenproduct en de wijze waarop ze het afsluiten. Informatie inwinnen gebeurt het meest online, bij vergelijkingssites (27 procent) of websites van verzekeraars zelf (12 procent).

Zodra ondernemers het pensioen of een verzekering daadwerkelijk gaan afsluiten, verlaten ze het internet. Dan praten ze toch het liefst met een tussenpersoon of een adviseur op kantoor bij hun bank of verzekeraar. Op de vraag hoe de ondernemers de laatste keer een soortgelijk product hebben afgesloten, antwoordt 35 procent bij een tussenpersoon op kantoor. Nog eens 11 procent deed dit bij een bank op kantoor. Een vergelijkingssite scoort nu nog maar 7 procent.

Keuze op basis van dekking
Bij de keuze voor een bepaalde pensioenverzekeraar wordt het meest gelet op de dekking van de polis (27 procent) en de hoogte van de premie (26 procent). Andere zaken die worden meegewogen zijn het gemak van verschillende verzekeringen onderbrengen bij een aanbieder en het advies van een tussenpersoon (beide 7 procent).

De ideale oude dag
Een ondernemer zal andere voorzieningen moeten treffen dan een werknemer wil hij van een pensioen kunnen genieten. Gevraagd naar hun ideale oude dag blijkt het antwoord toch universeel: in gezondheid kunnen leven, geen financiële zorgen en samen met hun partner oud worden waren de meest voorkomende antwoorden op deze open vraag in het onderzoek.