Netherlands

Terrorismedreiging in westerse landen toegenomen

 
  • Verhoogd risico voor negen westerse economieën
  • Risicoratings wereldwijd netto gedaald
  • Zuid-Amerika steeds veiliger: zeven landen lager risico

Rotterdam, 26 mei 2015 – Westerse economieën staan bloot aan steeds grotere risico’s als gevolg van de verhoogde terreurdreiging van islamitische extremisten. Netto zijn de risico’s van terrorisme en politiek geweld wereldwijd juist gedaald. Vooral Zuid-Amerika is veiliger geworden. Wereldwijd zijn terreuraanslagen het vaakst gericht op bedrijven in de retailsector.

Dat blijkt uit de Terrorism & Political Violence Map van Aon, die bedrijven houvast biedt bij het verminderen van risico’s op terreur en politiek geweld. Het complete overzicht wordt vandaag gepresenteerd door Aon Risk Solutions, het wereldwijde bedrijfsonderdeel voor risicomanagement van risico-adviseur en verzekeringsmakelaar Aon plc (NYSE: AON), in samenwerking met The Risk Advisory Group.

De Terrorism & Political Risk Map van dit jaar laat een wisselend beeld zien. Netto werden meer landen veiliger (daling in 21 landen versus stijging in 13 landen), maar daar waar politiek geweld en terreur zich concentreren neemt de dreiging in intensiteit toe. Er tekent zich een duidelijke tweedeling af: de risico's clusteren zich in Zuid-Azië (met name Afghanistan en Pakistan), Noord-Afrika en het Midden-Oosten.


Klik op de afbeelding voor een grotere versie
 

België, Frankrijk en Duitsland zien risicorating stijgen
In negen westerse economieën (Australië, België, Canada, Denemarken, Estland, Frankrijk, Duitsland, Ierland en Noorwegen) zijn de risico’s van terreur en politiek geweld toegenomen. Deze verhoging kan in veel gevallen worden toegeschreven aan toegenomen terrorismedreiging die grotendeels voortkomt uit de toenemende invloed van IS en de voortdurende dreiging van aanhangers van Al-Qaeda en daaraan gelieerde groepen.

De grootste risico's voor bedrijven zijn het groeiende risico op gewapende conflicten door een veranderend en instabiel regionaal machtsevenwicht, en de toegenomen terrorismedreiging in ontwikkelde economieën.

Percentage terreuraanslagen per sector en per land


In het bedrijfsleven worden retailers het meest door terroristische aanslagen getroffen. Ook de olie-industrie is vaak het doelwit. Wereldwijd is Irak het meest getroffen land; 30% van alle terroristische aanslagen vindt in dat land plaats.

Landenoverzicht
In 21 landen is het risico op terrorisme en politiek geweld afgenomen: Albanië, Bangladesh, Barbados, Bhutan, Brazilië, Costa Rica, Kroatië, Cuba, Tsjechië, Egypte, Fiji, Guyana, Honduras, Kirgistan, Mauritanië, Mongolië, Marokko, Mozambique, Panama, Tunesië en Oezbekistan.

In dertien landen is het risico op terrorisme en politiek geweld toegenomen: Australië, België, Canada, Denemarken, Estland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Lesotho, Noorwegen, Saoedi-Arabië, Tanzania en Oekraïne.

Ontwikkelingen per regio
De resultaten zijn het meest positief in Zuid-Amerika: daar daalt het risiconiveau in zeven landen, waaronder Cuba en Honduras die daarmee de eerste risicodaling van het decennium zien. Dit is het gevolg van de vooruitgang die is geboekt in het contraterrorisme en van acties om een einde te maken aan langlopende conflicten in Colombia en Peru.

Oplopende geopolitieke spanningen in delen van Oost-Europa en Eurazië zorgden voor verhoogde risicoscores van Oekraïne en Estland. De militaire manoeuvres en toegenomen defensie-uitgaven van Rusland hebben de dreiging van gewapende conflicten in het gebied doen toenemen. Het algemene beeld voor de rest van de regio is gematigd positief. Dat geldt ook voor Centraal-Azië, waar drie risicoratings daalden.

In de Afrikaanse regio Sub-Sahara bevinden zich de meeste landen met een hoog risico (16). Hier leiden onvrede met de regering en sociaaleconomische problemen tot civiele onrust en conflicten, waardoor een 'risicodriehoek' ontstaat die zich uitstrekt tussen Nigeria, Somalië en Libië. Zuid-Afrika springt er daarentegen positief uit als een relatief stabiele subregio. Het Midden-Oosten laat een vergelijkbaar beeld zien, met een groot verschil in risico tussen de stabiele, welvarende Golfstaten en de Levant, Jemen en Bahrein.

Nederlandse bedrijfsleven vatbaar door internationale oriëntatie
Nederlandse organisaties zijn traditioneel internationaal georiënteerd. Volgens Alex van den Doel, Managing Director van Aon Global Risk Consulting bij Aon Nederland, is het volgen van de ontwikkelingen per regio op het gebied van terrorisme en politiek geweld daarom extra relevant. “Voor Nederlandse bedrijven is het belangrijk om na te gaan welke gevolgen terroristische dreiging voor hen kan hebben, een aantal worst case scenario’s uit te werken en de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden. Een hoog risiconiveau in een gebied hoeft echter niet te betekenen dat met bedrijven uit dat gebied geen zaken kunnen worden gedaan. Voorwaarde is dan wel om betrouwbare inlichtingen en analyses te gebruiken en een strategie te hebben om de risico's te vermijden en te beheersen. De huidige maatschappij en de wereldwijde situatie veranderen snel en een dreiging hoeft niet meer in de directe of fysieke omgeving te zijn. Een cyberaanval bijvoorbeeld kan in een bedrijf of zelfs een land tot ernstige verstoringen leiden.”

Kleine kans, grote impact
Hoewel niet voor ieder bedrijf of organisatie terrorisme en politiek geweld een reëel risico is, kan de impact van (dreigend) terrorisme en politiek geweld groot zijn, stelt Marco Zannoni, directeur van het COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. “Als een bedrijf risico loopt, loont het om een actieplan achter de hand hebben als zich een terroristische aanslag of politiek geweld voordoet. Het vergt goed crisismanagement om met de grote impact om te kunnen gaan. De veiligheid van eigen mensen, een grote druk op informatie en communicatie, noodzakelijke afstemming met politie en overheid, continuïteit van dienstverlening en het omgaan met de financiële gevolgen en verwoestende schade zijn dan enkele van de grootste uitdagingen.”

Over het overzicht
De Terrorism & Political Violence Map van Aon, opgesteld in samenwerking met The Risk Advisory Group, heeft als doel bedrijven inzicht te bieden in het huidige wereldwijde risicolandschap en ze te helpen de risico's op waarde te schatten. De ratings zijn een weergave van algemene beoordelingen van het risico op politiek geweld, en leunen zwaar op empirische gegevens en degelijke analytische methoden. Elk land krijgt scores toegekend - verwaarloosbaar, laag, middelhoog, hoog of ernstig - voor de risico’s op het gebied van terrorisme, civiele onlusten (zoals stakingen, rellen en civiele onrust) en conflicten (zoals opstand en oorlog). De drie variabelen samen bepalen de totale score voor een land.

De risicoratings zijn gebaseerd op gegevens van de TerrorismTracker over de afgelopen twaalf maanden, de gegevens en inlichtingen van The Risk Advisory Group en overleg tussen deskundigen van The Risk Advisory Group en Aon.

Ga voor meer informatie naar www.aon.nl/riskmap

Over Aon
Aon Nederland is toonaangevend adviseur in risicomanagement, employee benefits en (her)verzekeringen. Wij zetten ons in om onze klanten de best mogelijke oplossingen te bieden. Aon heeft maar een doel: het innovatief ondersteunen van klanten op het gebied van risico’s en mensen. Dit doet Aon door zijn kennis en data te delen, zodat klanten zich kunnen blijven bezighouden met succesvol ondernemen. Aon noemt dit Empower Results. Onze organisatie heeft wereldwijd meer dan 69.000 medewerkers in ruim 120 landen met circa 500 kantoren. In Nederland heeft Aon 9 vestigingen met 1.750 medewerkers en maakt deel uit van Aon plc in Londen, Verenigd Koninkrijk. Hiermee is Aon een van de grotere financiële dienstverleners ter wereld. Aon staat genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE:AON). Ga naar www.aon.nl voor meer informatie over Aon en naar www.aon.com/manutd om meer te lezen over het wereldwijde partnership met Manchester United.

Over The Risk Advisory Group
The Risk Advisory Group is een toonaangevende, onafhankelijke, wereldwijde risicomanagementadviseur die bedrijven helpt te groeien terwijl hun mensen, bedrijfsmiddelen en merken worden beschermd. The Risk Advisory Group levert feiten, inlichtingen en analyses en helpt daarmee haar klanten te navigeren in complexe en onzekere omgevingen en de juiste kansen te kiezen, in de juiste markten en met de juiste partners.

Het bedrijf is opgericht in 1997, heeft 140 werknemers in dienst en beschikt over kantoren in Washington DC, Londen, Moskou, Al Khobar, Dubai en Hongkong. Ga voor meer informatie naar www.riskadvisory.net