Netherlands

Onderzoeksrapport Aon: Verzekeraars bewegen mee met ontwikkeling zelfrijdende auto

 

Comfortpakket evalueert tot veiligheidspakket

Rotterdam, 16 april 2015 - Totdat de volledig zelfrijdende auto het straatbeeld bepaalt, zit de verzekeringsbranche in een transitieperiode waarin wetgeving telkens op de proef wordt gesteld en aansprakelijkheden verschuiven. De verwachting is dat het aantal verkeersongevallen op termijn drastisch daalt doordat voertuigsoftware steeds meer rijfuncties van bestuurders overneemt. Als gevolg hiervan daalt ook het aantal schades en daarmee de premie-inkomsten voor verzekeraars.

Deze conclusies trekt verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Aon Nederland in het onderzoeksrapport ‘Aansprakelijkheidsrisico’s en verzekerbaarheid zelfrijdende auto’s’. In dat rapport brengt Aon in kaart wat de gevolgen zijn voor de verzekeringsindustrie van technologische innovatie in voertuigen. Aon voerde de analyse uit in samenwerking met onder andere het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, RDW, verzekeraars en de leasebranche.

Aon adviseert de Nederlandse overheid het Europees voorzitterschap in 2016 aan te grijpen om een start te maken met de harmonisatie van Europese wetgeving om in te spelen op de snelle ontwikkeling van voertuiginnovatie. Daarmee kan Nederland een voortrekkersrol spelen bij de introductie van zelfrijdende personenauto’s en vrachtwagens in Europa.
 

Aansprakelijkheidsvraagstuk cruciale schakel
Het aansprakelijkheidsvraagstuk vormt een cruciale schakel bij de brede introductie van volledig autonome voertuigen. “In een volledig zelfrijdende auto is de bestuurder passagier geworden,” zegt Evert-Jeen van der Meer, Industry Director bij Aon Risk Solutions. “De vraag is dan wie er aansprakelijk is bij een ongeluk: de passagier, de autofabrikant, de softwareleverancier of de wegbeheerder.”

Jurisprudentie moet uitwijzen op wie de schade wordt verhaald. Aon verwacht dat de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorijtuigen (de zogenoemde WA-verzekering) zijn rol als slachtofferbescherming blijft behouden. Het rapport van Aon gaat in op risicoscenario’s, aanpassingen in nationale- en internationale regelgeving en verzekeringsoplossingen.

Update op afstand verandert risicoprofiel
Een andere conclusie van het rapport van Aon is dat het risicoprofiel van een auto voor een verzekeraar ongemerkt ingrijpend kan veranderen. Bijvoorbeeld door een software-update op afstand waardoor een auto ineens nieuwe rijassistentie functies krijgt. Dit verlangt van verzekeraars niet alleen een flexibel acceptatiebeleid, het vraagt ook om aanpassingen van de polis.

Door het verrijken van voertuigdata met veiligheidsfuncties zijn verzekeraars in de toekomst beter in staat om het effect hiervan te bepalen op bijvoorbeeld veel voorkomende kop-staartbotsingen. Aangezien meer dan 90% van de verkeersongevallen wordt veroorzaakt door menselijk falen, zijn verzekeraars positief gestemd over de rol van de huidige voertuiginnovatie en de ingezette koers naar volledig autonome voertuigen.

Verzekeraars: nieuwe verdienmodellen en zwarte doos verplichting
Als de trend van rijassistentie doorzet en uit analyse van voertuigdata blijkt dat er minder ongevallen plaatsvinden, gaan verzekeraars op zoek naar nieuwe verdienmodellen. Tegelijkertijd kan de verzekeringsindustrie met zijn ‘big data’ en kennis van risicomanagement een belangrijke rol innemen bij het veilig en verantwoord introduceren van zelfrijdende technologie. Om met succes de schade in geval van een verkeersongeval te verhalen, bijvoorbeeld bij falende hard- of software op de autofabrikant, adviseert Aon om auto’s te voorzien van een ‘zwarte doos’ die alleen door autoriteiten kan worden uitgelezen.

Meer zorgplicht autofabrikant
De zorgplicht van autofabrikanten, importeurs, dealer- en verhuurbedrijven en zelfs carshare platforms wordt door voertuiginnovatie aangescherpt, zo concludeert Aon in het rapport. Met een testrit of online training kunnen deze bedrijven bestuurders informeren over de werking van rijassistentiefuncties zoals voetgangersherkenning, of ‘blind spot detectie’ die waarschuwt bij wisselen van baan en zelfs remmend kan ingrijpen. Het rapport laat zien welke verantwoordelijkheden werkgevers en hun leasemaatschappijen hebben. Bijvoorbeeld door bewust te sturen op veilige (auto)mobiliteit door voertuigen te voorzien van passende veiligheidspakketten.

Nieuwe marktkansen
De verschuiving van aansprakelijkheid van bestuurder naar fabrikant en leverancier biedt verzekeraars nieuwe marktkansen, concludeert Aon. De risico’s van een product recall voor fabrikanten nemen toe door de complexiteit van hard- en software. Bovendien komen nieuwe partijen in beeld. Op termijn communiceren voertuigen namelijk met elkaar, maar ook met de infrastructuur. In dat geval is de wegbeheerder ook gebaat bij een goede aansprakelijkheidsverzekering. Indien technische systemen met elkaar communiceren, is er daarnaast per definitie sprake van cyberrisico’s.