Netherlands

Effecten gezondheidsbeleid slecht gemeten

 

Stress en mentale gezondheid grootste bron van zorg voor werkgevers

Rotterdam, 1 juni 2016 - Hoewel het verband tussen gezondheid en presteren op het werk door de overgrote meerderheid van werkgevers (93%) wordt erkend, meet slechts 13% het effect van zijn gezondheidsstrategieën. In internationaal perspectief bezien heeft Nederland te kampen met grote uitdagingen op het gebied van vergrijzing en duurzame inzetbaarheid van personeel.

Dat blijkt uit een onderzoek van verzekeringsmakelaar en risico-adviseur Aon onder ruim 500 HR- en risicomanagers uit 22 landen in de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika).

Stress onder personeel bezorgt werkgevers kopzorgen
Stress en mentale gezondheid van het personeel zijn de gezondheids- en welzijnsthema’s die bijna twee derde (65%) van de respondenten benoemen als grootste bron van zorg, zowel nu als voor de toekomst. Desondanks beschikt slechts 32% van de werkgevers over een programma voor emotionele en/of psychologische gezondheid. Naast mentale gezondheid, is de fysieke conditie van werknemers het grootste probleem volgens meer dan de helft van de respondenten (53%). In een ongezonde levensstijl van werknemers ziet 49% de grootste bedreiging voor de prestaties van personeel.

”Hoewel stress en mentale gezondheidsproblemen aan de orde van de dag zijn en door werkgevers onderkend worden als het grootste gezondheidsprobleem, is het teleurstellend om te zien dat minder dan een derde van de respondenten hierop inspeelt met een gezondheidsprogramma voor emotionele of psychologische gezondheid,” zegt Mario Hooglugt, Health Leader EMEA. “Ondersteuning en aandacht voor het mentale welzijn van werknemers is van essentieel belang om te zorgen dat ze gelukkig en productief blijven en niet verzuimen.”

Een groot deel van de werkgevers (69%) zegt dat een beperkt budget voor hen de grootste uitdaging vormt bij het invoeren van gezondheidsstrategieën. “Het begint daarbij met erkenning van het belang van het onderwerp,” zegt Hooglugt. “Het feit dat de overgrote meerderheid van werkgevers in de EMEA-regio een verband ziet tussen de gezondheid van werknemers en hun prestaties, is bemoedigend.” Volgens Hooglugt is er echter nog een lange weg te gaan. “Het is van belang dat werkgevers een strategie invoeren om werknemers te ondersteunen en de effecten van het programma te meten. Pas dan kun je met zekerheid stellen dat het bevorderlijk is voor het behalen van het de bedrijfsdoelstellingen.”

Persoonlijke financiën aandachtspunt voor werkgever
Volgens Aon is ‘financiële gezondheid’ een onderwerp dat steeds vaker ter sprake komt. Naar verwachting gaan werkgevers dit in toenemende mate meenemen in de gezondheidsprogramma's die zij beschikbaar stellen. “Veel werkgevers begrijpen dat financiële problemen van invloed zijn op het welzijn, stressniveau en prestatievermogen van de werknemer,” aldus Hooglugt. Uit het onderzoek blijkt dat 23% van de werkgevers zich oriënteert op een programma dat werknemers helpt hun financiën beter te beheren.

Het gebruik van data en analyses om goed gefundeerde beslissingen te nemen op basis van de specifieke behoeften en omstandigheden van een organisatie, kan een verandering teweegbrengen in de werknemersgezondheid en personeelskosten. Hooglugt: “Ook draagt het bij aan het vormgeven van de werkgeversstrategie voor de toekomst.”

Opmerkelijke verschillen tussen verschillende regio’s
Het onderzoek toont opvallende verschillen tussen landen en sectoren in de organisatorische benadering van werknemersgezondheid.

emea

Verhogen van productiviteit en prestaties grootste prioriteit
Werkgevers geven aan onder andere de volgende prioriteiten hebben: het verhogen van de productiviteit en de prestaties van het personeel (52%), het aantrekken en behouden van talent (51%), het verbeteren van de werknemersbetrokkenheid (49%) en kostenvermindering of -beheersing (44%). Zij maken zich veel minder zorgen over het omgaan met langdurig verzuim (4%), het ontwikkelen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf (4%) en het managen van arbeidsmobiliteit (7%).

De belangrijkste gezondheids- en welzijnsproblemen komen bij Nederlandse bedrijven vaker voor van dan bij bedrijven uit andere landen in de EMEA-regio. Tegelijkertijd doen Nederlandse bedrijven minder om ze aan te pakken. Voor Nederlandse werkgevers is er op bepaalde punten snel winst te behalen op het gebied van gezondheid. Bewustwording en acceptatie van werknemers voor de inzet van gezondheidsprogramma's is echter het grootste obstakel voor de succesvolle invoering van deze programma’s.

Het onderzoeksrapport is te downloaden op www.aon.nl/EMEAHealthSurvey2016

Over Aon
Aon plc, genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE:AON), is een toonaangevende wereldwijde adviseur op het gebied van risicomanagement, makelaar van (her)verzekeringen en biedt HR-oplossingen en outsourcing services. Onze organisatie heeft wereldwijd meer dan 72.000 medewerkers in ruim 120 landen en heeft maar een doel: het innovatief ondersteunen van klanten op het gebied van risico’s en mensen. We empower results: wij delen onze kennis en data, zodat klanten zich kunnen blijven bezighouden met succesvol ondernemen.

In Nederland heeft Aon negen vestigingen met 1.660 medewerkers. Aon maakt deel uit van Aon plc in Londen, Verenigd Koninkrijk. Ga naar www.aon.nl voor meer informatie over Aon en naar www.aon.com/manchesterunited om meer te lezen over het wereldwijde partnership met Manchester United.