Netherlands

Transport en Logistiek nog onvoldoende beveiligd tegen cyberrisico’s

 
 

Rotterdam, 18 november 2016 - De sector Transport en Logistiek heeft door haar ketenpositie een speciale verantwoordelijkheid op het gebied van cybersecurity. Bovendien vormen digitale risico’s een grote bedreiging voor de continuïteit van organisaties door de samenhang van cyberrisico’s met andere risico’s. Daarom moeten bedrijven stappen zetten om de integriteit van het dataverkeer te waarborgen en een grotere prioriteit geven aan interne digitale informatiebeveiliging. Vaak blijkt dat de criminele daad vanuit de interne organisatie is gepleegd of dat sprake is van hulp van binnenuit. Dat betekent dat ook dat de screening van personeel en voorlichting over het belang van cybersecurity meer aandacht moeten krijgen. Toch screent slechts 53,7 procent van de ondernemers het personeel. Dit vereist investeringen in IT en gegevensbescherming: niet alleen voor de eigen continuïteit, maar óók voor die van klanten. Dit concluderen ABN AMRO, TLN en Aon Risk Solutions in het gezamenlijke rapport ‘Cybersecurity voor logistieke dienstverleners’, dat vandaag is gepubliceerd.

Ook logistieke dienstverleners doelwit van cybercriminaliteit
Bijna een derde van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf was in de afgelopen twee jaar de dupe van online criminaliteit. Ook de sector Transport en Logistiek wordt steeds vaker geconfronteerd met digitale vormen van criminaliteit, zoals de manipulatie van systemen met vrachtinformatie, datagijzeling of diefstal van gegevens. Tegelijkertijd wijzen ABN AMRO, TLN en Aon erop dat 25 procent van de cyberincidenten ontstaat door andere oorzaken, bijvoorbeeld doordat de technologie faalt met systeemuitval als gevolg. Ook de menselijke factor speelt vaak een rol - zoals bij programmeerfouten of dataverlies - en in een kwart van de gevallen begint het probleem bij leveranciers.

Bedrijven onderschatten impact cyber-aanvallen
Uit het onderzoek blijkt dat het voorkomen van cyberaanvallen niet de aandacht krijgt die het verdient. Zo blijkt dat 54 procent van de bedrijven onvoldoende is beveiligd tegen cyberrisico’s. Maar liefst 63 procent kreeg eerder te maken met malware en 10 procent was ooit slachtoffer van ransomware. “Het bewustzijn bij directie en medewerkers over het belang van informatiebeveiliging is te beperkt. Slechts 51,6 procent bevestigt dat cybercrime een belangrijk aandachtspunt is en slechts bij de helft van de bedrijven is een verantwoordelijke aangewezen voor cybersecurity”, zegt Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek van ABN AMRO. “In de sector wisselen ketenpartners elke seconde enorme hoeveelheden data uit, al of niet via de cloud. Dat brengt voor logistieke dienstverleners een speciale verantwoordelijkheid met zich mee. Ze moeten ervoor zorgen dat hun organisatie ook digitaal ‘in control’ is en risico’s die een bedreiging kunnen vormen in kaart worden gebracht.”

Volgens Dennis de Hoog, managing consultant bij risicoadviseur Aon, zijn logistiek dienstverleners zich nog niet altijd bewust van de risico’s, terwijl ook ogenschijnlijk ‘eenvoudige’ incidenten, zoals ransomware al veel bedrijfsschade kunnen veroorzaken. “In deze concurrerende en steeds meer data-gedreven en IT-afhankelijke sector zijn de marges dun en is leveringsbetrouwbaarheid steeds belangrijker. Logistieke dienstverleners kunnen zich geen continuïteits- en financieel verlies veroorloven. Dat is slecht voor het bedrijf én voor de klant. Daarom doen logistiek dienstverleners er goed aan om cybersecurity op de agenda te zetten en risicobeheersing serieus te nemen.”

Hélène Minderman, security specialist bij TLN, benadrukt dat cyberincidenten zwaar worden onderschat en dat de gevolgen voor het logistieke proces zeer ingrijpend zijn. “De supply chain is kwetsbaar voor cybercriminaliteit en het is cruciaal goederenstromen te beschermen en cyberinbreuken te voorkomen.”

Over Aon
Aon plc, genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE:AON), is een toonaangevende wereldwijde adviseur op het gebied van risicomanagement, makelaar van (her)verzekeringen en biedt HR-oplossingen en outsourcing services. Onze organisatie heeft wereldwijd meer dan 72.000 medewerkers in ruim 120 landen en heeft maar een doel: het innovatief ondersteunen van klanten op het gebied van risico’s en mensen. We empower results: wij delen onze kennis en data, zodat klanten zich kunnen blijven bezighouden met succesvol ondernemen.

In Nederland heeft Aon negen vestigingen met 1.650 medewerkers. Aon maakt deel uit van Aon plc in Londen, Verenigd Koninkrijk. Ga naar www.aon.nl voor meer informatie over Aon en naar www.aon.com/manchesterunited om meer te lezen over het wereldwijde partnership met Manchester United.