Netherlands

Logistiek verantwoord

De veiligheidseisen voor het bedrijfsleven worden steeds strenger. U krijgt intensiever te maken met ingewikkelde procedures en wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid. Organisaties dienen hierdoor proactief veiligheidsmaatregelen te treffen. Om u te helpen dit gestroomlijnd te doen, hebben we de Integrale Security Toolkit ontwikkeld.

Integrale Security Toolkit 
De Integrale Security Toolkit is een overzichtelijk online self assessment instrument met een afgeschermde database. De Toolkit assisteert u bij het in kaart brengen van de veiligheidseisen die vanuit Nederlandse en Europese wetgeving worden gesteld. Met de tool krijgt u inzicht in de mate waarin u aan de eisen voldoet en op welke gebieden verbetering mogelijk is.

Welke gebieden? 
De Toolkit omvat een groot aantal veiligheidsprogramma's voor:
  • Zeehavens en zeeschepen (ISPS Code);
  • Binnenvaart;
  • Luchthavens en luchtvracht (Erkend Agent en Bekende Afzender);
  • Grensoverschrijdend vervoer buiten de EU (Authorized Economic Operator, AEO);
  • Opslag en vervoer van zeer gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water (ADR/ADN/RID 1.10);
  • Criminaliteit (beveiligingsmaatregelen voor wegvervoer, warehousing).

De voordelen van de Integrale Security Toolkit
  • Biedt direct inzicht in verbetermogelijkheden voor veiligheid;
  • Online beschikbaar en zeer toegankelijk;
  • Gegevens blijven veilig bewaard in een eigen overzicht;
  • Geen tijdslimiet voor invullen van de gewenste vragenlijst.

Prijs en aanmelden 
Voor leden van ACN, EVO, FENEX, CBRB, Oram en/of TLN, kost toegang tot de Toolkit
EUR 195,- (excl. BTW).
Hiervoor krijgt u een jaar onbeperkt toegang voor gebruik voor één onderneming. Voor meer informatie over de Tool kijkt u op www.integralesecuritytoolkit.nl. Na aanmelding krijgt u inloggegevens toegestuurd.

Contact

Deel dit artikel

Volg Aon Nederland