Netherlands

Insurance due diligence

In aanvulling op onderzoeken van financieel analisten, fiscaal adviseurs en juristen, verricht AMAG het zogenaamde Insurance & risk management due diligence, waarbij het risicoprofiel en in samenhang daarmee de status van de verzekeringsportefeuille in kaart wordt gebracht.
Met een AMAG due diligence rapport heeft de opdrachtgever inzicht in de Target, wordt hij na closing niet meer geconfronteerd met onverwachte aansprakelijkheden uit het verleden, en worden de verschillen in kosten vóór en ná de transactie inzichtelijk gemaakt. Dus deal issues identificeren, kwantificeren en oplossen.

De verzekeringsaudit beantwoordt onder andere de volgende vraagstukken:
 
  • Continueren de verzekeringen post-closing?
  • Hoe verhouden de exposures zich tot de aanwezige dekkingen?
  • Wat zijn de cashflow implicaties (kosten pre-closing versus post-closing)?
  • Kunnen de juiste rechtspersonen rechten ontlenen aan de polissen?
  • Wie heeft/houdt pre-closing liabilities?
  • Is er sprake van onverzekerde risico’s?
  • Welke verzekeringen dienen per closing te worden afgesloten?
  • Analyse van historisch schadeverloop en mogelijke invloed op toekomstige prolongatie?
  • Welke invloed hebben aanbevelingen van verzekeraars op capital expenditure budget?
  • Hoe verzekeringsgerelateerde issues in de koopovereenkomst te verwerken?
Mogelijke kwesties of geschilpunten resulterend uit het due diligence proces kunnen in sommige gevallen opgelost worden middels de verschillende vormen van Transaction Liability verzekeringen. Dergelijke issues hoeven niet persé verzekeringsgerelateerd te zijn, maar kunnen tevens door andere adviseurs (legal, financial, tax, environmental, etc.) geïdentificeerd zijn.

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.

Contact