Netherlands

Casus

 

”Doordat we van te voren goed hadden vastgelegd wat we moesten doen in geval van calamiteiten, waren we in staat om zeer snel te reageren zonder dat onze klanten hier iets van hebben gemerkt.”

Oorzaak
Eruptie van IJslands Eyjafjallajokull vulkaan veroorzaakte problemen voor het luchtvaartverkeer. Het bedrijf kreeg te maken met een totale afsluiting van een belangrijk deel van het Europese luchtvaartverkeer voor 8 dagen. Gezien een groot deel van de distributie van de klant via luchtverkeer verloopt was dit een groot probleem. Het bedrijf levert, naast andere producten, traumamiddelen waarbij de levering binnen 24 uur dient plaats te vinden.

Risico’s
Door de afsluiting van het luchtruim was dit bedrijf niet meer in staat om haar tijdskritische traumamiddelen tijdig te bezorgen, waardoor levens van mensen op het spel stonden.

Oplossing
Het bedrijf activeerde haar bedrijfscontinuïteitsplan een paar uur nadat de luchthavens in het Verenigd Koninkrijk dicht gingen. Onmiddellijk werd al het luchtvervoer vervangen door inzet van een groot aantal vrachtwagens door externe logistieke dienstverleners voor het leveren van trauma implantaten binnen Europa. Daarnaast werd een vliegtuig gehuurd om producten vanuit de Verenigde Staten via New York, Latijns- Amerika en Asia Pacific aan lokale bedrijven en klanten te leveren, om zodoende de op luchthaven aanwezige geblokkeerde warenhuizen te mijden. Hetzelfde vliegtuig vloog terug naar België om vanuit daar een groot aantal pallets met producten de volgende morgen te kunnen leveren aan het distributiecentrum in het zuiden van het land. Het resultaat van deze snelle respons was dat klanten en patiënten niets gemerkt hebben van de blokkades van de luchthavens. Succesfactoren waren: een goed uitgewerkt continuïteitsplan met een duidelijke rolverdeling en heldere verantwoordelijkheden van de teamleden binnen de crisisorganisatie. Goed inzicht in de toeleveranciersketen als resultaat van een grondig uitgevoerde business impact analyse.