Netherlands

Casus

 

”Vanaf de melding van de schade heeft Aon ons met raad en daad bijgestaan en gezorgd voor een zeer snelle afwikkeling, zeker gezien de totale schadeomvang.”

Oorzaak
Op 17 juni 2013 brak het schip de ‘MOL Comfort’ in tweeën in de Arabische zee. Op 27 juni 2013 zonk het afgebroken achterste deel en op de nog drijvende helft van de 'MOL Comfort' brak brand uit. Het verkoolde voorste stuk zonk op 10 juli 2013. 4382 containers vergingen. De geschatte waarde aan lading die verging ligt rond de 450 miljoen.

Risico’s
1 dag na het breken kreeg Aon de melding via Cunningham Lindsey (expert) dat Douwe Egberts een groot aantal containers op het gezonken schip de 'MOL Comfort' had. DE wist zelf op dat moment dat er vijf contracten aan boord van het schip waren maar de totale waarde was nog onbekend. Een eerste grove schatting stond op een paar ton. Dit bleek na het voorrapport van de expert te voorzichtig te zijn omdat het uiteindelijk tientallen containers betrof met een aanzienlijke totale schadelast. Op 17 juli kwam het eindrapport met een specificatie van het totale schade bedrag en de vrachtkosten. Na het aanleveren van alle benodigde documentatie was het geld op 14 augustus 2013 binnen van de verzekeraar.

Oplossing
Vanwege de gigantische impact van deze schade voor de hele markt werd er een meeting door Aon georganiseerd met verzekeraars, advocaten en schade experts waarbij ook andere makelaars waren uitgenodigd. Het streven was om de schades zo snel mogelijk af te wikkelen met een minimum aan onderzoeken en rapporten. Dit heeft de afwikkeling van de schade sterk bespoedigd waardoor voor een dusdanig groot ongeval de klant in relatief korte tijd schadeloos gesteld kon worden. Niet alleen DE maar ook 31 andere klanten van Aon hebben hiervan geprofiteerd. Aon heeft in relatief korte tijd voor al deze klanten een totaal schadebedrag van rond de EUR 45 mio afgewikkeld.

 

 

Volg Aon