Netherlands

Goederentransport

 

Oplossingen

Analyse & advies
Risicomanagement is een praktisch instrument dat een bijdrage levert aan uw onderneming. Een risico mag namelijk geen ramp worden en een incident geen crisis. Goed risicomanagement begint dan ook bij inzicht in mogelijke bedreigingen. Het kennen en realistisch inschatten van uw risico's is essentieel voor het gericht en meetbaar verminderen van de kans op ongewenste gebeurtenissen, danwel over te dragen aan een verzekeraar. Aon biedt u risicoadviezen en verzekeringsoplossingen die afgestemd zijn op uw bedrijf en situatie. Wij maken uw risico's inzichtelijk door ze te analyseren, kwantificeren en waarderen. Door ons uitgebreide (internationale) netwerk kunnen wij met u wereldwijde kennis en ervaring op uw vakgebied delen en zijn wij ook deskundig op minder vaak voorkomende risico's. Als wereldwijde speler zijn we in staat om de juiste dekking tegen de laagst mogelijke risicokosten in te kopen. Onze dienstverlening bestaat o.a. uit het bijstaan van uw bedrijf tijdens inspectie van het risico door verzekeraars, toetsing van uw huidige verzekeringsoplossing ten opzichte van de huidige markt en het samenstellen van een rapportage om risico's zo gunstig mogelijk in de markt onder te kunnen brengen. Daarnaast adviseren wij u passende verzekeringsoplossingen en onderhandelen we voor u met verzekeraars om het best mogelijke resultaat te bereiken.

Passende productvoorwaarden
Een standaard All Risks transport goederenverzekering van Aon dekt materiële schade tijdens transport en verblijf gedurende het normale verloop van het transport. Normaal wil zeggen dat u als eigenaar van de goederen niet heeft ingegrepen in het transport. Mocht u dit wel doen dan heeft Aon standaard voor u geregeld dat er voor een periode van 30 dagen voor, tijdens of na de reis zonder aanvullende kosten goederen tijdelijk kunnen worden opgeslagen als het transport onder de uitgenomen verzekering is verzekerd. Opslag kan natuurlijk ook voor langere periode met een aparte verzekerde som per genoemde of ongenoemde locatie worden afgedekt. De transport goederenverzekering van Aon dekt elk financieel belang van uw bedrijf bij het behoud van de verzekerde goederen onder voorbehoud dat de dekking voor het transportrisico is ingegaan (moment dat de goederen worden opgenomen in het pakhuis of opslagplaats om aan de reis te beginnen). Let wel het gaat hier altijd om materiële schade aan de goederen en gevolgschade is nooit standaard verzekerd. Andere uitsluitingen zijn o.a. opzet, schade veroorzaakt door atoomkernreacties en/of biochemische wapens, war on land, normale lekkage, gebrekkige verpakking als u daarvan op de hoogte was, afkeuring/weigering door gezondheidsinstanties, vertraging en/of eigen gebrek. Deze laatste twee uitsluitingen zijn overigens weer wel verzekerd als u bij Aon het het meest uitgebreide product uitneemt waarin dekking voor vertraging en/of eigen gebrek wel is opgenomen. Als u bij Aon een transport goederenverzekering uitneemt, krijgt een goed leesbaar product dat u iets geeft dat niet standaard in de Nederlandse markt wordt aangeboden. Naast de goederen verzekert Aon het avontuur/de reis zelf ook. Kosten gemoeid met het voltooien van de reis zijn ook onder uw verzekerings gedekt zonder dat er materiële schade aan de goederen hoeft te zijn. Denk aan een faillissement van een rederij die zijn verplichtingen niet nakomt. Bij Aon heeft u de verzekerde som per vervoermiddel vier keer tot uw beschikking: voor de goederen zelf, de reis, mogelijke bereddingskosten en avarij grosse.

Actualiteit & service
Aon biedt een uitgebreid, internationaal netwerk met wereldwijde kennis en ervaring. Internationale en nationale verzekeringprogramma's worden door ons aangestuurd. Waarbij periodieke toetsing van de uitgebreidste (polis)voorwaarden, dekkingselementen en prijs tot ons dagelijks aandachtsgebied behoord. De transportverzekering biedt standaard dekking tegen materiële schade door verlies en/of beschadiging van uw goederen op basis van All Risks. Daarom staat een gespecialiseerd schadeteam dag en nacht voor u klaar. Tot slot biedt Aon u de mogelijkheid uw transportdeclaraties transparant en online te declareren, waarbij u tevens zelf in de gelegenheid bent verzekeringscertificaten op te maken voor individuele zendingen. Een op uw account samengesteld accountteam, zal door middel van uw eigen account manager worden aangestuurd. Hij of zij bewaakt voor u de helicopterview. Door periodieke meetings wordt de voortgang in de gaten gehouden en daarnaast is er een (half)jaarlijks evaluatie samen met uw account manager om de accountplanning en strategie te bepalen. Het samenkomen zorgt ook dat kennis gewaarborgd blijft aan de kant van Aon en aan de kant van uw bedrijf. Middels onze Client Promise (Cyclus) richten wij ons permanent op het optimaliseren van uw total cost of risk, waarbij we voortdurend investeren in nieuwe ideeën en oplossingen. Wij zijn in staat om resultaten uit een krachtige benchmarking tool te presenteren, een programma volledig op uw behoefte afgestemd.

Actualiteit & service
Voor het assisteren bij het formuleren van een schade en om uw belangen veilig te stellen hebben wij als Aon binnen ons bedrijf een schade-afdeling met ongeveer 80 specialisten. Deze omvang stelt ons in staat om verschillende teams aan verschillende soorten schades en/of verzekeringsdekkingen toe te wijzen. Als u om wat voor reden dan ook liever gebruik maakt van een extern bureau dan kan dit natuurlijk ook. Aon gelooft in een schadebehandelingsproces waarbij alle partijen worden betrokken. Een nauwe samenwerking tussen uw bedrijf, Aon en de verzekeraar waarbij in goed overleg wordt besloten welke stappen er genomen moeten worden om de situatie te verhelpen. Aon verzekert u dat u op de hoogte wordt gehouden van de huidige stand van zaken en dat u de begeleiding krijgt die u nodig acht om de juiste beslissing te kunnen nemen. Aon zal ten allen tijde het belang van uw bedrijf verdedigen. Ook helpen wij u graag bij het verminderen van de mogelijke schadelast door bijvoorbeeld een risk engineer van een verzekeraar te laten kijken hoe het aantal schadegevallen drastisch verlaagd zou kunnen worden of een regresbureau in te schakelen om schades veroorzaakt door de vervoerder te verhalen. Om uw schade te kunnen monitoren hebben wij verschillende online diensten die u hierbij zouden kunnen assisteren. Afgestemd op uw behoefte zou u naast een overzicht ook schade online kunnen melden of schades in detail bekijken in de vorm van doorlooptijd of bijvoorbeeld schadeoorzaak.

 

 

Volg Aon