Netherlands

Casus

 

”Door brede kennis van verzekeringsmarkt is Aon er in geslaagd een concurrerend voorstel te doen. Waarbij zowel voor het pensioenfonds als voor het arbeidsongeschiktheidsrisico de beste deal uit de markt is gehaald.”

Oorzaak
Het pensioenfonds wilde een wijziging van de pensioenregeling doorvoeren en tevens de eventuele voordelen onderzoeken om het arbeidsongeschiktheidsrisico buiten het pensioenfonds te verzekeren. Achtergrond was dat de pensioentoezegging gedateerd was en aangepast moest worden aan de huidige ontwikkelingen.

Risico’s
Vanuit het pensioenfonds was weinig of geen aandacht besteed aan schadelastbeheersing, waardoor bestaande arbeidsongeschiktheidsrisico's onbeheersbaar werden. Het gevolg hiervan was dat niet alleen de reserves verder opliepen maar dat hierdoor ook een groter beslag werd gelegd op het balanskapitaal.

Oplossing
Aon heeft eerst inzichtelijk gemaakt welke verschillende risico in het pensioenfonds verzekerd waren. Vervolgens zijn er voorstellen uitgebracht hoe de toezegging op een efficiëntere wijze vorm gegeven kan worden. Daarna is een uitvoerig onderzoek gedaan bij welke verzekeraar de risico's (inclusief reserves) verzekerd en gemanaged konden worden. Dit heeft het pensioenfonds een vrijval van reserves van ruim EUR 10 miljoen opgeleverd.


>> Lees nog een case uit de praktijk