Netherlands
Inkomensgarantie

Inkomensgarantie

 

U neemt verantwoordelijkheid voor de inkomenspositie van uw medewerkers in het geval van arbeidsongeschiktheid

Werkgevers worden steeds vaker aangesproken zodra een medewerker iets overkomt. Arbeidsvoorwaarden en de verzekering hiervan moeten goed geregeld zijn. Inkomensverzekeringen worden door veranderde regelgeving steeds complexer en er worden hogere eisen gesteld aan de dienstverlening bij verzuim- en arbeidsongeschiktheid. U wilt werken met gezonde en betrokken medewerkers om succesvol te zijn. Mocht een medewerker arbeidsongeschikt raken moet alles organisatorisch en financieel goed geregeld zijn.

 

"Ik was me er niet van bewust dat de eindleeftijd van de bestaande WGA-verzekering niet (meer) aansluit op de verhoging van de AOW-leeftijd."
 

Start verhaal  

 

 

"Nooit gerealiseerd dat het verzekeren van arbeidsongeschiktheidsrisico zo'n aanslag kan doen op het balanskapitaal van het pensioenfonds."
 

Start verhaal  

 

 

 

 

 

Inkomensgarantie

Oorzaken, gevolgen en oplossingen