Netherlands

Inkomensgarantie

 

Oorzaken en impact

 
 • Uitval medewerkers
 • Stijgende sociale premies
 • Aanspraak van medewerker
 • Inkomensterugval medewerker

 

 
 • Financieel risico werkgever
 • Reputatieschade
 • Verminderde levensstandaard werknemer
 • Niet voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Integrale aanpak en hoogwaardige kennis sociale zekerheid
 • Dienstverlening beheersing verzuim- en arbeidsongeschiktheid (additioneel)
 • Vooraanstaande marktpositie en uitgebreide klantportfolio
 • Goede en deugdelijke arbeidsvoorwaarden
 • Passende verzekeringsoplossingen tegen adequate premies
 • Beperking compliance risico's
Lees verder ›

 

 

 
Volg Aon