Netherlands

Casus

 

”Erg fijn dat er specialisten beschikbaar zijn die uitzoeken hoe de aansprakelijkheid op zo'n moment ligt.”

Oorzaak
Het schip Mol Comfort is in tweeën gebroken tijdens de reis. De oorzaak van de schade is niet bekend. De schade loopt in de honderden miljoenen euro's. Door de breuk zijn ruim 8000 containers met inhoud verloren gegaan.

Risico’s
Er kunnen diverse aansprakelijkheden zijn. Welke contractuele afspraken zijn er gemaakt? Is er afgesproken dat er een goederenverzekering diende te worden afgesloten? Heeft men afwijkende afspraken gemaakt over aansprakelijkheid? Kortom de rol van de logistiek dienstverlener kan invloed hebben op de omvang van de schade.

Oplossing
Aon heeft zowel de directe schade aan de goederen in behandeling genomen alsmede bekeken in hoeverre er aansprakelijkheid aan de zijde van onze klanten was met betrekking tot de schade.


>> Lees nog een case uit de praktijk