Netherlands
Milieuschade

Milieuschade

 

Saneringskosten na milieuschade kunnen zeer hoog zijn en vormen een bedreiging voor uw financiële positie

Op basis van gebeurtenissen heeft de overheid het principe 'de vervuiler betaalt' opgenomen in de wet. Deze strengere wetgeving leidt tot hogere sanerings-en herstelkosten en vormt een aanzienlijke bedreiging voor de continuïteit van uw bedrijf. Wij begrijpen uw behoefte aan financiële zekerheid en dat u zich wilt houden aan de wet. Vanzelfsprekend geeft u ook om natuur en milieu. Een milieuschadeverzekering is geen aansprakelijkheidsverzekering. Dat hoeft namelijk niet te worden aangetoond. Een milieuschadeverzekering ontzorgt, biedt gemak en eenvoud.

 
 

Milieuschade

Oorzaken, gevolgen en oplossingen

 
 

 

 
Volg Aon