Netherlands

Casus

 

”Er zijn nu specifieke budgetten voor arbeidsgerelateerde kosten. Deze kunnen we inzetten om medewerkers weer snel aan het werk te krijgen.”

Oorzaak
Bij aantal zorginstellingen hebben zich kort na elkaar geweldsincidenten voorgedaan. Hierbij zijn medewerkers door patiënten van de instelling belaagd. Ook zijn er diverse incidenten geweest waarbij medewerkers zich bij het behandelen van patiënten prikten aan naalden en mogelijk ziektes oplopen. Dit zijn heel specifieke risico's voor deze sector die over het algemeen onder een reguliere ongevallenverzekering niet gedekt zijn.

Risico’s
De incidenten hebben geleid tot ernstige verwondingen bij de betrokken medewerkers waardoor ze langere tijd uitgeschakeld zijn en in een aantal gevallen heeft dit zelfs heeft geleid tot arbeidsongeschiktheid. Bij andere personeelsleden gaven deze incidenten aanleiding tot een gevoel onzekerheid. Men voelde zich niet veilig en dit heeft impact op de relatie tussen werkgever en werknemer. Door werknemersvertegenwoordigingen werden hierover vragen gesteld aan de werkgever. Tevens werd gevraagd om de rol als goed werkgever concreet in te vullen.

Oplossing
Op basis van onze kennis van de zorgsector en de mogelijkheden in de verzekeringsmarkt heeft Aon een unieke ongevallenverzekering ontwikkeld. In dit product zijn ook specifieke budgetten opgenomen voor arbeidsgerelateerde kosten. Deze kan de werkgever inzetten om medewerkers weer snel aan het werk te krijgen. Deze specifieke verzekering sluit goed aan bij de wensen van de klanten en geeft invulling aan zijn verplichtingen die zij hebben om goed voor medewerkers te zorgen.


>> Lees nog een case uit de praktijk