Netherlands

Ongevallen

 

Oplossingen

Analyse & advies
Aon ondersteunt u bij het inzicht krijgen in de veiligheidssituatie van uw medewerkers. We brengen de veiligheid in beeld. Naar wens informeren we andere beslissers en de OR. Vervolgens bepalen wij met u de uitgangspunten voor het veiligheidsbeleid en eventueel in te kopen (bedrijfs)ongevallenverzekeringen.

Passende productvoorwaarden
Op basis van uw situatie en onze marktkennis selecteert Aon de best passende verzekering. De premie, relevante dekking en uitstekende dienstverlening zijn bepalend voor de keuzes. Door onze schaalgrootte en kennis van de markt kan Aon u voorzien van een uitstekend verzekeringsaanbod.

Actualiteit & service
Aon houdt u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, de verzekeringsmarkt en optimalisatie van schadelastbeheersing.

Begeleiding bij schade
In geval van een ongeval zorgen de schadespecialisten van Aon voor begeleiding van de claim richting de verzekeraar voor een vlotte afhandeling. Zij houden u en de betrokkene steeds op de hoogte. Periodiek zal Aon met u in gesprek gaan over de voorgedane incidenten en de veiligheidssituatie in uw bedrijf.