Netherlands

Casus

 

”Er is nu volledig inzicht in relevante risico’s gecreëerd en er worden actieplannen uitgevoerd.”

Oorzaak
Een generieke c.q. integrale benadering van risicomanagement ontbrak bij Eurofiber. Hierdoor ontstond de vraag in hoeverre Eurofiber volledig inzicht had in relevante risico’s, de impact daarvan op haar doelstellingen en of deze risico’s effectief worden behandeld.

Risico’s
Aon heeft de risico-inventarisatie, de risico-analyse en de actieplanning bij Eurofiber uitgevoerd c.q. intensief begeleid. Daarnaast heeft Aon geadviseerd over het structureel inregelen van risicomanagement in de Eurofiber organisatie.

Oplossing
De doelstellingen van het project zijn behaald. Er is volledig inzicht in relevante risico’s gecreëerd en er worden actieplannen uitgevoerd die risico’s verminderen. Risicomanagement als proces krijgt een plaats binnen de bedrijfsvoering. Er is meer risicobewustheid binnen de organisatie.


>> Lees nog een case uit de praktijk