Netherlands

Risicomanagement

 

Oplossingen

Analyse & advies
Aon Global Risk Consulting (AGRC) begeleidt u bij het identificeren, begrijpen en beheersen van risico's die de continuïteit en de prestaties van uw organisatie kunnen bedreigen. AGRC past hiervoor innovatieve methoden en technieken toe. Deze zijn gericht op het verkrijgen van een volledig beeld van de risico's, een duidelijke risico-omschrijving, begrip van de belangrijkste oorzaken en de effectiviteit van bestaande maatregelen alsmede de potentieel financiële gevolgen bij optreden. Zo worden met de business impact analyse de gevolgen van bedrijfstilstand berekend. De scenario-analyse analyseert de gevolgen en oorzaken van aansprakelijkheidsrisico's en de cyber diagnostic tool geeft inzicht in de kwetsbaarheden op het gebied van informatiebeveiliging. Met de stress test wordt de financiële impact van scenario's afgezet tegen de financiële draagkracht van de organisatie. Al deze diensten geven u waardevolle risico-informatie die u kunt gebruiken om betere beslissingen te nemen ten tijde van onzekerheid.

Actualiteit & service
AGRC verzorgt de rol van risicomanagementpartner. U kunt continu een beroep doen op onze adviseurs en experts naargelang de behoefte. Gezamenlijk werken we naar een hogere volwassenheid in risicomanagement waarbij u het tempo bepaalt en zoveel mogelijk activiteiten zelf uitvoert. Vaak onder deskundige begeleiding van onze experts. Denk bijvoorbeeld aan het jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel, uitvoeren van een bedrijfsschade-onderzoek, en het testen van continuïteitsplannen.