Netherlands

Casus

 

”Ik heb geen tijd om te discussiëren met een tegenpartij. De Claim Service Desk neemt dat werk uithanden en verhaalt de meeste kosten.”

Oorzaak
Automobilist A staat in de file. Een onoplettende mede weggebruiker B rijdt tegen het stilstaande voertuig aan. Gevolg twee zwaar beschadigde voertuigen en letsel bij beide automobilisten. Wettelijk is de automobilist die tegen de stilstaande auto is gereden aansprakelijk.

Risico’s
Automobilist A is een medewerker van een klant van de Aon Claim Service Desk. Deze medewerker is ten gevolge van de aanrijding tijdelijk arbeidsongeschikt. De werkgever is verplicht om maximaal geduurde twee jaar het salaris door te betalen (170%). Ook is de werkgever verplicht om te zorgen voor re-integratie van de arbeidsongeschikte medewerker.

Oplossing
De Aon Claim Service Desk heeft namens de werkgever de behandeling van de claim overgenomen. Wij hebben de benodigde informatie verzameld, de claim berekend en gedeclareerd bij de verzekeraar van het voertuig van de wederpartij. Met de uitkering heeft de werkgever een aanzienlijk deel van de kosten die hij heeft moeten maken terug ontvangen. Het ontbrak de klant aan tijd, capaciteit en deskundigheid om dit proces zelf te doen.


>> Lees nog een case uit de praktijk